Pandemia nie wpłynęła na tegoroczne plany inwestycyjne Powiatu Tatrzańskiego. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na remonty dróg znajdujących się pod Tatrami. Choć zaplanowanych prac jest nieco mniej niż w minionym 2020 roku, nie ma to jednak związku z epidemią. Dodatkowo właśnie w tym roku odbędą się kolejne inwestycje, jeśli chodzi o budynki oświatowe, termomodernizacji doczeka się m.in. zakopiański hotelarz.

Rok 2020 był dla Powiatu Tatrzańskiego rekordowy, jeśli chodzi o nakłady na inwestycje drogowe. Zrealizowano szereg projektów drogowych na łączną kwotę prawie 18 mln zł, z czego 10 mln to środki zewnętrzne, z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Władze Powiatu Tatrzańskiego liczą, że ponownie uda się im  pozyskać znaczne środki na działania, które ułatwią życie naszym mieszkańcom. Jednym z istotnych przedsięwzięć drogowych, zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku jest węzeł komunikacyjny na Chłabówce, na drodze Oswalda Balzera. Jest to inwestycja, którą będzie realizowana wspólnie z Gminą Zakopane, a jej głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa. Podjęliśmy już stosowne kroki w celu uzyskania dofinansowania zewnętrznego na to działanie – informuje Piotr Bąk starosta tatrzański. - Czekamy tutaj już tylko na pozytywną odpowiedź z Funduszu Dróg Samorządowych. Przygotowujemy się do opracowania projektu modernizacji drogi do Dolnego Gliczarowa. Jest to ostatnia droga na terenie naszego powiatu, która nie przeszła gruntownego remontu, a wynikało to z tego, że według obowiązującej mapy osuwisk, w dużej części przebiega ona po tego typu terenach i z tego tytułu nie mogliśmy pozyskać żadnego finansowania zewnętrznego na ten cel. Udało się przeprowadzić nowelizację wspomnianej mapy - nowe wyniki pokazały, że grunty te są tylko potencjalnie zagrożone osuwiskami, a same osuwiska tam nie występują - dzięki temu możemy pozwolić sobie na przygotowania do przeprowadzenia modernizacji tej drogi.

Z inwestycji już stricte nie drogowych, ale równie istotnych z punktu widzenia naszych mieszkańców będą realizowane dwie termomodernizacje: pierwsza dotyczy Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych, a druga budynku starostwa powiatowego, którą odkładano w czasie przez wiele lat.