Krzysztof Fryźlewicz

Ostatnie pożegnanie odbędzie się  w poniedziałek 25 października 2021 r. o godz. 13:00
w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.
Po Mszy Św. przejazd na cmentarz przy ul. Nowotarskiej.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Krzysztof Fryjewicz urodził się 9 maja 1944 r. w Zakopanem.

Ukończył I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem (1962). W latach 1962-1963 był stażystą w Fabryce Tektury w Białym Dunajcu; twórcą rękodzieła (praca na rzecz Cepelii) w l. 1965-1974; starszym konserwatorem w hotelu „Orbis” Kasprowy w Zakopanem(1974-1983, skąd odszedł z powodów politycznych). W l. 1991-2002 prowadził własną działalność gospodarczą.

W NSZZ „Solidarność” od października 1980 r., inicjator i założyciel (wraz z żoną Anną Fryjewicz) Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w hotelu „Orbis” Kasprowy w Zakopanem, członek KZ. Uczestnik akcji ulotkowych, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, współorganizator i uczestnik strajków w Orbisowskich Hotelach Zakopanego i podległych mu placówek.

W l. 1980-1990 wraz z żoną był współorganizatorem i członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracyu oo. Pallotynów na Krzeptówkach – współpracował z ks. M. Drozdkiem.  Współorganizował msze św. za ojczyznę oraz konferencje, wykłady i spotkania (m.in. z ks. K. Jancarzem, W. Półtawską i innymi).

W l. 1980-1989 współpracował m.in. z S. Wróbel, S. Jirą, A. Janikiem, L. Rekalem, B. Chrywniak, B. Kojer, Z. Ignacokiem, J. Pałubickim, prof. K. Laskowicz, J. Zacharko, S. Żurowskim, J. Gościej, B. Tarnowską i W. Obrochtą.

13 grudnia 1981 r. grupa funkcjonariuszy zakopiańskiej SB, MO i ORMO wyrąbała siekierami drzwi jego domu. Internowany w ZK w Załężu k. Rzeszowa. Zwolniony 30 stycznia 1982 r. Po wyjściu na wolność był działaczem Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym; kolporterem wydawnictw podziemnych: prasy, książek (m.in. wydawnictwa NOWa). Skazany na karę grzywny za udział w kontrpochodzie 1 maja 1983 r. w Zakopanem. Inwigilowany wraz z żoną, wielokrotnie przesłuchiwany, SB nękało również wizytami i przesłuchaniami sąsiadów.

Wraz z żoną współorganizował akcje wypoczynkowe dla rodzin represjonowanych z całej Polski
w Zakopanem – bezpłatnie żywiąc i udostępniając swój dom (współpraca m.in. z B. Kojer z ramienia Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym Archidiecezji Krakowskiej)
w l. 1981-1990. Wraz z żoną organizował tajne spotkania z działaczami NSZZ „S” z całej Polski
(m.in. z J. Pałubickim, prof. K. Laskowicz i wieloma innymi). SB próbowała wymusić na nim i jego żonie wyjazd z kraju za granicę bez możliwości powrotu.

Uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, członek komisji wyborczej w 1989 r.

Członek Klubu im. Władysława Zamoyskiego.

Uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medalem „Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności”.

Zmarł 17 października 2021 r.