Wnioski można pobrać z strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem w zakładce "Aktywny Samorząd" - www.pcpr.tatry.pl

Wnioski można składać:

  • w formie elektronicznej poprzez platformę - System Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl/)
  • oraz w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, przy ul. Heleny Modrzejewskiej 5.

Terminy składania wniosków:

Powiat Tatrzański / Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu „Tatrzańskie Szlaki Kariery”, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Zakłada on realizację instrumentów i usług rynku pracy, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:

W Zakopanem odbyło się już szesnaste z kolei forum, tym razem pod hasłem „Transport i geotermia na Podtatrzu dziś i jutro”. Rozmawiano m.in. o perspektywach poprawy w najbliższych latach dostępności komunikacyjnej południa Małopolski – zarówno, jeżeli chodzi o transport drogowy jak i kolejowy. Poruszono również kwestie związane z wykorzystaniem na Podhalu ekologicznego źródła energii jakim jest geotermia, już teraz wykorzystywana do ogrzewania budynków. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z południa Małopolski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz eksperci zarówno w dziedzinie komunikacji jak i geotermii.

  • 230417_MRiRW_Polska_wies_to_przyszo_plakat_A3_print

W piątek 17 lutego w Zakopanem uroczyście podpisano umowę ważną dla całego Powiatu Tatrzańskiego. Dzięki dokumentowi Województwo Małopolskie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpoczyna współpracę z Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem. To wydarzenie o przyszłościowej perspektywie dla całej małopolskiej kultury, nauki, oświaty, ale także pamięci o narodowych i niepodległościowych tradycjach. Pisana od ponad 150 lat historia Sokolnictwa będzie nadal rozwijana w Zakopanem i Nowym Sączu. Po podpisaniu listu intencyjnego dokonano uroczystego poświęcenia wyremontowanej części budynku oraz przedstawiono uczestnikom wydarzenia historię organizacji.

Starosta Tatrzański informuje o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023-2026.  
Powiatowa Rada Rynku pracy jest organem opiniodawczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:


- terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- terenowych struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
- organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.               

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy należy dokonać na druku – Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na terenie Powiatu Tatrzańskiego (Zał. 1) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 15 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”. Jednocześnie informujemy, że Powiatowa Rada Rynku Pracy zostanie powołana przez Starostę Tatrzańskiego. Skład osobowy Rady zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej powiatu tatrzańskiego oraz na stronie www.powiat.tatry.pl.

Poniżej do pobrania  - Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy

We wtorek 3 grudnia w Szaflarach Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury podpisał program inwestycji drogowych na Podtatrzu. Przebudowana ma być droga Szaflary - Nowy Targ, a także odcinek DK 7 z Rabki-Zdroju aż do przejścia granicznego w Chyżnem. Warto przypomnieć, że niezależnie od tego trwają już prace projektowe jeśli chodzi odcinek zakopianki od Szaflar do Zakopanego.

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu o przyznanie znaku Marki Tatrzańskiej.

Marka Tatrzańska  to lokalny certyfikat jakości ustanowiony przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.  Przyznawana jest wyjątkowym usługom, produktom, inicjatywom, ale też szczególnym dla regionu tatrzańskiego ludziom, którzy sprawiają, że połączenie tradycji z nowoczesnością staje się możliwie.

Przedsięwzięcie w znaczący sposób pozwala na pełną identyfikację artykułów spożywczych, wyrobów, produktów rękodzielniczych, usług gastronomicznych, handlowych, noclegowych i innych na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Przyznawane certyfikaty są wyznacznikami prestiżu i autentyczności. Przyczyniają się do rozwoju i poprawy wizerunku naszego regionu.

Ponad 9,5 tys. zł na zakup agregatów prądotwórczych przeznaczył Powiat Tatrzański. Do akcji włączyły się inne samorządy.

Prace przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Gładkie dobiegają końca. Jest to bardzo ważne miejsce prowadzące do Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. Klary Jelskiej, a także na parking przy Placu pod Gubałówką.