Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Województwie Małopolskim. Filmy będą zawierały wideo komentarze z naszego regionu dotyczące rynku pracy.

Wspólnie zadbajmy o rynek pracy w Małopolsce.   

Link do filmu: Najmowy numer "Pracuj w Małopolsce" (napisy, AD) - YouTube

Link do materiału: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - aktualna strona : Aktualność (praca.gov.pl)

 

 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń decyzją Starosty Tatrzańskiego – Zarządzenie nr 5/2022 – nieodpłatne porady prawne i obywatelskie na terenie powiatu tatrzańskiego od dnia 1 lutego 2022r. do odwołania odbywać się będą wyłącznie zdalnie.

Osoby zainteresowane poradą prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 18 202 39 39 celem umówienia wizyty lub zarejestrowanie się za pośrednictwem strony  internetowej: https://np.ms.gov.pl

W związku z modernizacją centrali telefonicznej w celu zwiększenia dostępności oraz funckjonalności systemu telekomunikacyjnego dla interesantów Urzędu Starostwa, w dniu 10 grudnia 2021r. mogą wystąpić chwilowe utrudnienia z połączeniem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje o zamiarze przystąpienia przez Powiat Tatrzański do realizacji w 2022 r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2022 r. beneficjenci - za pośrednictwem Powiatu - mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze  likwidacji barier architektonicznych i barier  w komunikowaniu się, tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych, dofinansowania wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej.

 

 

Uchwała Nr 372/43/21
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 15 listopada 2021

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 945), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

herb starostwo

W  najbliższą środę  zapraszamy na kolejny webinar dedykowany lokalnym liderom: sołtysom i przedstawicielom organizacji pozarządowym (w tym KGW, OSP i innym NGO). Tym razem zapraszamy na debatę pt. „Wartość pracy w słowach i doświadczeniach Jana Pawła II”.

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy: Pana Bartosza Kalińskiego - Burmistrza Wadowic; Księdza Łukasza Piórkowskiego - Dyrektora Muzeum Rodziny Jana Pawła II; Pana Tomasza Łysonia – przedsiębiorcę - właściciela Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „Łysoń”, który był nominowany do Małopolskiej Nagrody Pracy 2021 w kategorii Przedsiębiorca przyjazny Rodzinie; Pana Jana Gąsienice-Walczaka - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Pana Michała Kądziołkę -Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zaproszenie na debatę zostało opublikowane na naszym youtubowym kanale: https://www.youtube.com/watch?v=ktg_Mf6zRDc

Debata będzie transmitowana „na żywo” dla członków FB grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”https://www.facebook.com/groups/lokalni.liderzy.malopolski/

Krzysztof Fryźlewicz

Ostatnie pożegnanie odbędzie się  w poniedziałek 25 października 2021 r. o godz. 13:00
w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.
Po Mszy Św. przejazd na cmentarz przy ul. Nowotarskiej.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Krzysztof Fryjewicz urodził się 9 maja 1944 r. w Zakopanem.

Ukończył I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem (1962). W latach 1962-1963 był stażystą w Fabryce Tektury w Białym Dunajcu; twórcą rękodzieła (praca na rzecz Cepelii) w l. 1965-1974; starszym konserwatorem w hotelu „Orbis” Kasprowy w Zakopanem(1974-1983, skąd odszedł z powodów politycznych). W l. 1991-2002 prowadził własną działalność gospodarczą.

W NSZZ „Solidarność” od października 1980 r., inicjator i założyciel (wraz z żoną Anną Fryjewicz) Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w hotelu „Orbis” Kasprowy w Zakopanem, członek KZ. Uczestnik akcji ulotkowych, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, współorganizator i uczestnik strajków w Orbisowskich Hotelach Zakopanego i podległych mu placówek.

W l. 1980-1990 wraz z żoną był współorganizatorem i członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracyu oo. Pallotynów na Krzeptówkach – współpracował z ks. M. Drozdkiem.  Współorganizował msze św. za ojczyznę oraz konferencje, wykłady i spotkania (m.in. z ks. K. Jancarzem, W. Półtawską i innymi).

W l. 1980-1989 współpracował m.in. z S. Wróbel, S. Jirą, A. Janikiem, L. Rekalem, B. Chrywniak, B. Kojer, Z. Ignacokiem, J. Pałubickim, prof. K. Laskowicz, J. Zacharko, S. Żurowskim, J. Gościej, B. Tarnowską i W. Obrochtą.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2022r.

 

  1. Starosta Tatrzański zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zmianami) do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacje zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w roku 2022.
  2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

logo

W dniu 14 października 2021 r. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2022 roku.

Na Cmentarzu Przyrodniczym w De Hoevens i podczas uroczystej mszy świętej w Kościele Miłosierdzia Bożego pożegnaliśmy Honorową Obywatelkę Zakopanego śp. Helenę Garcia.

Podczas uroczystości pogrzebowych szczególne słowa powitania skierowane zostały do delegacji z Zakopanego na czele z przewodniczącym Rady Miasta Zakopane Janem Glucem, wicestarostą tatrzańskim Władysławem Filarem i przedstawicielkami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zakopanem.

Z Zakopanem śp. Helenę Garcia łączyły szczególne więzi.

Kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, Pani Helena Garcia z rodziną i przyjaciółmi zorganizowała pomoc materialną dla polskich rodzin. Już 18 kwietnia 1982 roku pojawiła się w Zakopanem w Parafii Najświętszej Rodziny u księdza Dziekana Władysława Curzydły z pierwszym, 25- tonowym transportem darów dla mieszkańców naszego miasta. W tym ładunku znajdowały się także specjalne zabawki i sprzęt do rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym, który pozwolił na uruchomienie jesienią 1982 roku pierwszego, przedszkolnego oddziału, projektowanego przez zakopiańską wspólnotę Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.

Dla zorganizowania tak wielkiej pomocy Państwo Manuel i Helena Garcia założyli Społeczny Komitet w swojej gminie położonej na przedmieściach Bredy. Komitet ten przyjął nazwę "Nieuw Ginneken - Helpt Kinderen in Zakopane - Polen" i został zarejestrowany w agendach ONZ jako organizacja pomocy socjalnej non profit.