W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracją Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że szczepienia i oznakowanie zwierząt towarzyszących z Ukrainy wykonywane są w lecznicach lekarsko - weterynaryjnych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Bezpłatne szczepienie i oznakowanie zwierząt towarzyszacych, o których mowa w tymczasowej procedurze głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwięrzętami towarzyszącymi podróżnym wyjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnetrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego, będzie wykonywane w Przychodni Weterynaryjnej lek. wet. Krzysztof Pławecki, 34-700 Rabka Zdrój ul. Kilińskiego 48 oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, Oś Bereki 19. Jednocześnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu w załączeniu przesyła ulotki zawierające informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi psy/koty/fretki z prośbą o ich rozpowszechnianie oraz wzór wniosku o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE lub tranzyt przez państwo członkowskie. Wniosek należy złożyć w tut. Inspektoracie w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej - Polski które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. (Przy składaniu wniosku konieczna jest obecność właściciela oraz zwierzęcia, którego sprawa dotyczy)

Procedura, o której mowa na wstępie, jest dostępna na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu lek. wet. Krzysztof Kamil Gałązka

Załączniki:

  • Ulotki zawierające informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzetami towarzyszącymi psy/koty/fretki ( w języku polskim, ukraińskim i angielskim)
  • Wzór wniosku o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE - jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekracającej granicę lub tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.