Kontynuując program „Dofinansowania zakupu sadzonek w ramach przebudowy drzewostanu – ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej – w lasach na terenie powiatu tatrzańskiego należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych” do dnia 31 marca 2023r przyjmowane są wnioski o przyznanie od 50 do 200 sadzonek buka i jodły oraz świerka (do 25% ilości wszystkich wnioskowanych sadzonek).

 Wnioski można składać w Starostwie Powiatowym w Zakopanem Wydział Środowiska (tel. 182023921) oraz u osób odpowiedzialnych za przekazanie sadzonek na terenie danej gminy:

- Gmina Biały Dunajec: Tomasz Dzierżęga – Radny Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Kościelisko: Marta Nędza-Kubiniec - Radna Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Poronin: Janusz Pawlikowski – Radny Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Bukowina Tatrzańska: Maria Kuchta - Radna Powiatu Tatrzańskiego;
- Gmina Miasto Zakopane: Marcin Zubek – Radny Powiatu Tatrzańskiego.

Szczegóły programu zawarte są w regulaminie dofinansowania.
Powiat Tatrzański w ciągu siedmiu lat przeznaczył na przedmiotowy program 91.000,- zł. Realizując 575 wniosków przekazał mieszkańcom 100 tys. sztuk sadzonek buka i jodły.

Poniżej do pobrania regulamin dofinansowania oraz formularz wniosku dofinansowania.