Informuję, iż na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: https://bip.malopolska.pl/muw,m,5231,informacje-ogolne.html udostępnione zostały „dokumenty dotyczące zasad przyznawania i rozliczenia dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych, ubiegających się o dofinansowanie zadań w 2023 roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie spółek, działających na obszarze Starostwa Powiatowego,
o możliwości ubiegania się o pomoc finansową udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Spółki lub Związki Spółek Wodnych zainteresowane otrzymaniem dotacji winny złożyć do tutejszego Wydziału stosowny wniosek w terminie do 31 marca 2023 r. Jednocześnie informuję, iż niżej wymienione spółki/związki, które w ubiegłym roku otrzymały dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego, zostały powiadomione o możliwości ubiegania się w bieżącym roku o dotację.
Są to:

1. GSW w Drwini;
2. GSW w Szczucinie;
3. GSW Wierzchosławice;
4. SW KARP Nowa Wieś;
5. OSW Brzeszcze;
6. SW Wojnicz;
7. GSW w Szczurowej;
8. GSW w Jodłowniku;
9. GSW Dębno;
10. GSW w Dąbrowie Tarnowskiej;
11. SW w Wolbromiu;
12. RZSW w Bochni;
13. RZSW w Jędrzejowie;
14. ZSW w Oświęcimiu;
15. ZSW w Dębicy;
16. ZSW w Gorlicach.

Z poważaniem
(-) Sławomir Dyl
Dyrektor Wydziału
Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Zasady dla spółek wodnych.pdf)Zasady dla spółek wodnych.pdf177 kB
Pobierz plik (Wzór umowy.pdf)Wzór umowy.pdf153 kB