Szanowni Państwo,
w dniu 9 grudnia 2022 r., Komisja Europejska zatwierdziła nowy program, współfinasowany z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wpierający polski sektor rybacki w perspektywie 2021-2027.
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, jest kontynuacją wparcia udzielanego sektorowi rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2014–2020.
Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) ponad 512 mln euro, co łącznie z wkładem krajowym da kwotę prawie 732 mln euro.
Wsparcie dla sektora rybackiego wdrażane będzie w ramach 4 priorytetów:
Priorytet 1
Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych – ponad 314 mln euro.
Priorytet 2
Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzani i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, tym samym przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii – ponad 304 mln euro.
Priorytet 3
Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich oraz sektora akwakultury – 67 mln euro.
Priorytet 4
Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów – 2 mln euro
Realizując zobowiązania w zakresie komunikacji i widoczności programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, chciałam przekazać, że została uruchomiona strona internetowa programu www.rybactwo.gov.pl.
Jest to oficjalna strona programu, na której będą publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych w przyszłości operacji. Docelowo, jedynie na tej stronie będziecie Państwo mieli dostęp do ogłaszanych naborów wniosków o dofinasowanie.
Uzupełnieniem tej strony są założone, na potrzeby działań komunikacyjnych konta programu w mediach społecznościowych, promujące zagadnienia na temat funduszu, na których przekazywane będą najświeższe i bieżące informacje związane z programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa.
Media społecznościowe to najpopularniejsze obecnie kanały informacyjne, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, za ich pośrednictwem chcemy przekazywać najpotrzebniejsze informacje i zachęcić do dalszego działania.

Aktualnie trwają prace nad projektami:
- ustawy wdrożeniowej oraz
- rozporządzeń wykonawczych.
O wszystkich kolejnych działaniach będziemy informować na social mediach i stronie internetowej programu.

Obecnie zapraszamy na Profile programu na Facebooku, Instagramie oraz Linked-in
oraz playlistę programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube:
Fundusze Europejskie dla Rybactwa
Fundusze Europejskie dla Rybactwa
Fundusze Europejskie dla Rybactwa
Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Wszystkich Państwa oraz przedstawicieli jednostek powiązanych z Państwa działalnością zapraszamy do odwiedzenia nowej strony www.rybactwo.gov.pl oraz do polubienia, udostępniania i obserwowania nas na programowych social mediach.
Zapraszamy również na kanał YouTube MRiRW, do play-listy WSPARCIE RYBACTWA, do obejrzenia naszych autorskich animacji poświęconych PO RYBY 2014-2020, obrazujących efekty realizacji programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Liczymy, że razem z Państwem uda nam się dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów oraz przekonać ich do podjęcia właściwego kroku w myśl hasła „POZNAJ NOWY FUNDUSZ I ZREALIZUJ SWOJE POMYSŁY”.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Justyna Adamska
dyrektor Departamentu Pomocy Technicznej
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych
osobowych dostępna jest pod adresem:
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych