Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu, w związku z aktualną sytuacją epizootyczną oraz stwierdzeniem przypadku afrykańskiego pomoru świń w Republice Słowacji, w miejscowości Maclov, w powiecie Bardejów zlokalizowanym w odległości ok 4,5 Km od granicy Państwa, zwraca się z prośbą o przekazanie mieszkańcom, w sposób zwyczajowy przyjęty oraz za pośrednictwem lokalnych mediów aby zachowali zasady szczególnej ostrożności chowie i hodowli trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji (w załączeniu do niniejszego pisma w raz z krótką interpretacją opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii) przez osoby obsługujące świnie, w celu uniknięcia potencjalnej możliwości przeniesienia choroby ze środowiska naturalnego do gospodarstwa. Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższego lekarza weterynarii wolnej praktyki.

W roku 2020r.  na terytorium Polski stwierdzono 4156 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz 103 ogniska tej choroby w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Do 01.03.2021r. stwierdzonych zostało 610 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Na bieżąco wszystkie przypadki ASF stwierdzone u dzików nanoszone są na mapę zamieszczoną na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. Ścieżka dostępu: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

W załączniku skan pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Pismo Inspekcji Weterynaryjnej.pdf)Pismo Inspekcji Weterynaryjnej.pdf3762 kB