Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:

 1. Do 15 marca 2021 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2020 rok:
  Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

  Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.

  Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.


  Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

  www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań,
  www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
  www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów,
  www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,
  www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

 2. Do 31 marca 2021 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2020 rok:

  Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

  Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.

  Ponadto informujemy, że:

  • Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.

  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo.

  W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na Państwa terenie w celu przypomnienia o ww. obowiązkach wynikających z przepisów prawa.