Tym razem uroczystości odbyły się w gminie Kościelisko – o godzinie 15.00 wszyscy uczestnicy wydarzenia spotkali się pod pomnikiem Krzyż Polski przy Kościele świętego Kazimierza Królewicza. Podczas uroczystości odczytano m.in. Apel Poległych a dziecięcy zespół góralski ze Szkoły Podstawowej w Dzianiszu przygotował krótki program artystyczny.

Kluczem w tym wszystkim jest pamięć – mówił podczas uroczystości Piotr Bąk starosta tatrzański. - Nie możemy zapomnieć o tych, którzy kiedyś tą niepodległość dla nas wywalczyli, którzy byli gotowi poświęcić wszystko to co mamy najdroższe: własne życie, zdrowie, rodzinę, majątek - i często czynili to bez wahania – oni zasługują na pamięć. Myślę, że przyjdzie czas, że będzie okazja i te wielkie nazwiska zostaną tutaj trwale zapisane. Sama pamięć jest ważna, ale pamięć i historia są szczególnie ważne jako nauka. Nauka dla przyszłości i dla teraźniejszości – nauka dla nas. Jak wspominał pan Wójt, znajdujemy się w zupełnie nowej sytuacji – mam tutaj na myśli to co się dzieje za wschodnią granicą Polski. Każdy z nas powinien zastanowić się w ramach własnego sumienia, co by było, gdyby dzisiaj był 1914 rok? Gdybyśmy znaleźli się w ówczesnej rzeczywistości – to co ja bym zrobił/zrobiła? I dlaczego ci ludzie, którzy wtedy żyli, mimo że byli biedni, mimo że nie mieli takich możliwości jak my dzisiaj, ale mimo to byli gotowi poświęcić to co mieli najcenniejsze. Odpowiedź nasuwa się sama – chodzi przede wszystkim o wychowanie. O wychowanie w domu, w rodzinie, w szkole, w kościele. To systematyczna, wytrwała praca wychowawców, to podstawowe zasady i wartości, wiara i patriotyzm. Dzisiaj na naszej uroczystości obecni są przedstawiciele szeregu samorządów z całej Polski, od Bałtyku po Tatry, od Odry po Bug. Od dwóch dni w Gminie Kościelisko trwają różne wydarzenia towarzyszące Powiatowemu Świętu Niepodległości. Jesteśmy tutaj wszyscy razem i za to wszystko chciałem serdecznie podziękować Gminie Kościelisko, panu Wójtowi i samorządowi. Chciałem też podziękować nauczycielom, wychowawcom, wszystkim tym, którzy pracują z młodzieżą, którzy ponoszą trud przekazywania tradycji, tożsamości regionalnej, wiary, patriotyzmu i kształtowania przyszłych obywateli Rzeczypospolitej. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa, najjaśniejsza Rzeczypospolita!

Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny a potem wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z Martyna Kasprzycką.

 • ko1
 • ko10
 • ko11
 • ko12
 • ko13
 • ko14
 • ko15
 • ko16
 • ko17
 • ko18
 • ko19
 • ko2
 • ko20
 • ko21
 • ko22
 • ko23
 • ko24
 • ko25
 • ko26
 • ko27
 • ko28
 • ko29
 • ko3
 • ko30
 • ko31
 • ko32
 • ko33
 • ko34
 • ko35
 • ko36
 • ko37
 • ko38
 • ko39
 • ko4
 • ko40
 • ko5
 • ko6
 • ko7
 • ko8
 • ko9