Na zakopiańskiej Równi Krupowej blisko 100 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ślubowali wierność ojczyźnie i gotowość do stawienia się na każde wezwanie. Obecny na wydarzeniu Wojciech Skórkiewicz wiceminister MON podkreślał, że terytorialsi to jednostki wspomagające nie tylko polskie wojsko zawodowe, ale i podczas klęsk żywiołowych czy innych niespodziewanych wydarzeń służby ratunkowe.

Przysięgę wojskową dzisiaj pod Tatrami złożyło niemal 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 26 kobiet. Wykonują różne zawody i są w różnym wieku. Łączy ich, że wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej – do 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wcześniej przeszli podstawowe 16 dniowe szkolenie w którym m.in. uczą się obchodzić z bronią, udzielać pierwszej pomocy jak i taktyki na polu walki.

Po przysiędze żołnierze zaczynają 3-letni cykl szkoleniowy. To szkolenia, które raz w miesiącu odbywają się w weekendy, a dodatkowo raz w roku żołnierze jadą na dwutygodniowe szkolenie na poligonie. Każde takie szkolenie kończy się egzaminem. W uroczystej przysiędze w Zakopanem wzięli udział oczywiście sami żołnierze, ich rodziny, ale także władze samorządowe i rządowe.

Kandydatem na żołnierza WOT może być obywatel polski powyżej 18 roku życia, nie starszy niż 60 lat. Nie może być karany. Kandydatami mogą być także osoby, które nie są bardzo usportowione. Wówczas mają one szansę podnieść swoją sprawność fizyczną pod okiem instruktorów wojskowych.

W uroczystej przysiędze w Zakopanem wzięli udział oczywiście sami żołnierze, ich rodziny, ale także władze samorządowe i rządowe. Obecny był Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu RP, a także Mateusz Małodziński - II wicewojewoda małopolski. Powiat Tatrzański reprezentowali m.in. Piotr Bąk starosta tatrzański oraz jego zastępca Władysław Filar.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27