Za nami ważne wydarzenie: uroczystość nadania imienia Sali Władysława, Jadwigi i Marii Zamoyskich w Centrum Formacyjno - Szkoleniowym Księżówka w Zakopanem. Podczas spotkania dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Następnie odbyła się promocja przewodnika „Szlak Zamoyskiego” i część artystyczna wydarzenia.
 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07