9 maja 2019 r. w Zespole Pensjonatów Antałówka odbyła się Konferencja zorganizowana z okazji 45-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zakopanem.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Powiatu: Andrzej Skupień członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce oraz Przedstawiciel Gminy Bukowina Tatrzańska, Zofia Garbulińska Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego, Anna Król - Józaga Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu i Zofia Król - Łęgowska Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Kuratorium Oświaty reprezentowały Bożena Bryl – dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Targu oraz  Alicja Sienkowiec starszy wizytator Kuratorium. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta Zakopane, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, dyrektorzy zaprzyjaźnionych poradni psychologiczno – pedagogicznych z Popradu i Małopolski, a także pedagodzy, psycholodzy i logopedzi ze szkół współpracujących z Poradnią w Zakopanem.

Zakopiańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna powstała w 1974 r. pod nazwą Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Zakopanem” i mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem.

28 września 1993 r. decyzją Kuratora Oświaty przekształcono Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zakopanem i ustalono jej  teren działania.  

Poradnia zmieniała się – przybywało zadań, a także specjalistów. Pierwszym Dyrektorem Poradni była Bożena Begejowicz, kolejnymi dyrektorami były Marta Nawrocka, a następnie Justyna Jasikowska. Poradnia dwukrotnie zmieniła siedzibę – najpierw na ul. Grunwaldzką 5 a , a następnie na ul. Chramcówki 19 a.

Obecnie w Poradni pracuje 6 psychologów, 3 pedagogów i 2 logopedów. Zmieniają się nie tylko przepisy, ale także potrzeby i oczekiwania osób korzystających z pomocy Poradni. Misją Poradni jest „Towarzyszyć dziecku, rodzicom i osobom zaangażowanym w rozwój i wychowanie dziecka w drodze ku spełnieniu”. Poradnia stara się sprostać stawianym wymaganiom, udzielać pomocy i wsparcia osobom potrzebującym. Zadanie to jest możliwe do zrealizowania dzięki współpracy z rodzicami, ale także z nauczycielami i specjalistami z przedszkoli, szkół i innych instytucji zajmujących się pracą z rodzinami.

W ramach obchodów jubileuszowych zorganizowana została konferencja naukowa. Prelekcję na temat "Wyuczona bezradność w patomechanizmie dysleksji rozwojowej" wygłosiła prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz. Kolejnymi prelegentami byli dr Elżbieta Lubińska – Kościółek z wykładem na temat „Świat oczami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doniesienia z badań okulograficznych” oraz Stanisław Bobula na temat „Konsekwencje nadmiernej presji wywieranej przez dorosłych na młodzież”.

 • KYC_0018
 • KYC_0019
 • KYC_0020
 • KYC_0023
 • KYC_0024
 • KYC_0025
 • KYC_0027
 • KYC_0028
 • KYC_0030
 • KYC_0034-logo
 • KYC_0035
 • KYC_0038
 • KYC_0039
 • KYC_0045
 • KYC_0046
 • KYC_0048
 • KYC_0055
 • KYC_0065

fot. Piotr Kyc