W powiecie tatrzańskim został uchwalony budżet na 2023 rok. 22 grudnia zeszłego roku przyjęto, że wydatki w roku kalendarzowym 2023 będą kształtowały się na poziomie 110 mln zł. Plan finansowy zapewni normalne funkcjonowanie jednostek powiatowych, w skład czego wchodzą wypłaty zatrudnionych osób oraz pokrycie wszystkich kosztów. Przypomnijmy, że aktualnie w jednostkach zatrudnionych jest blisko 650 pracowników. Budżet przewiduje również poważne wydatki inwestycyjne, których koszt w bieżącym roku wyniesie 29 mln zł.

Wszystkie zaplanowane wydatki zostaną pokryte dochodami budżetu oraz deficytem, który wynosi 19,5 mln zł. Warto jednak wspomnieć, że deficyt ma tu inne znaczenie, niż potocznie rozumiane. W tym przypadku chodzi o pojęcie księgowe, a na jego całościowe pokrycie zarezerwowano pieniądze, które znajdują się na koncie budżetu powiatu. Dla bezpieczeństwa przewidziany jest również kredyt 1,3 mln zł. Zwykle jednak powiat nie wykorzystuje tej kwoty, która jest rodzajem asekuracji. Na blisko 110 mln zł tegorocznego budżetu zarezerwowano pokrycie, które przewidziano w dochodach oraz oszczędnościach z nadwyżki budżetowej z ostatnich lat. Ważną informacją jest, że zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów to 1 proc. zaplanowanych dochodów na 2023r.  Budżet, który został przyjęty przez radę powiatu jeszcze przed Świętami 2022 roku, pozwala na bezpieczne funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych.

Zrównoważony plan został skonstruowany dzięki bardzo dobrej pracy Wydziału Finansowego Starostwa oraz doświadczeniu i skuteczności Pani Skarbnik Zofii Garbulińskiej. Jednocześnie znaczącą rolę odgrywają tutaj transfery z budżetu państwa, które zostały zabezpieczone poprzez decyzje i zawarte umowy. - Transfery te umożliwiają aktywność inwestycyjną -  mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański. - Korzystamy z wysokich dotacji rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z programu Polski Ład. Zagrozić temu budżetowi mogłoby jedynie załamanie się finansów państwa, bo wtedy dochody, które otrzymujemy z budżetu państwa, mogłyby nie zaistnieć. W innym przypadku nie przewiduję zagrożeń. Oczywiście nie zmienia to faktu, że należy postępować gospodarnie i oszczędnie - dodaje starosta. Dobrym przykładem odpowiedzialnego zarządzania powiatowymi finansami jest podpisanie umowy z przedsiębiorstwem TAURON. Dzięki niej w 2023 roku możliwa jest dostawa energii elektrycznej po starych, przedkryzysowych cenach.

Przy pomocy tegorocznego budżetu finansowego starostwo chce rozwiązać szereg problemów gospodarczych i społecznych. Ma się to odbyć za sprawą inwestycji oraz poprzez właściwą obsługę petentów i stron powiatu. Jednocześnie budżet przewiduje finansowanie zagadnień związanych z ewentualnymi niebezpieczeństwami i kryzysami. - W ostatnich latach mieliśmy różne doświadczenia - wyjaśnia Piotr Bąk. - Dość powiedzieć, że w roku budżetowym 2022 ponad 12 mln zł z naszego powiatowego budżetu zostało przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają pod Tatrami - wylicza starosta. Tegoroczny budżet posiada środki, które zarezerwowane zostały na wypadek specjalnych okoliczności.

Wywiad ze Starostą Tatrzańskim:

Panie Starosto, w powiecie tatrzańskim został już uchwalony budżet na 2023. Jak Pan go ocenia?

Tegoroczny budżet to wydatki w kwocie prawie 110 mln zł. Wydatki te pokrywane są dochodami budżetu oraz deficytem 19,5 mln zł. Warto wspomnie, że deficyt ma tu inne znaczenie, niż potocznie rozumiane. Deficyt to pewne pojęcie księgowe. Na ten deficyt mamy w zasadzie zarezerwowane całościowe pokrycie w pieniądzach, które są na koncie budżetu powiatu. Dla bezpieczeństwa przewidziany jest kredyt 1,3 mln zł. Zwykle jednak nie wykorzystujemy tych pieniędzy, które są rodzajem asekuracji. W uproszczeniu można powiedzie, że na blisko 110 mln zł tegorocznego budżetu mamy pokrycie, które przewidzieliśmy w dochodach oraz oszczędnościach z nadwyżki budżetowej z ostatnich lat. Budżet, który został przyjęty przez radę powiatu jeszcze przed świętami, bo 22 grudnia, pozwala na bezpieczne funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych.

Każda jednostka powiatowa posiada dodatkowo swój odrębny budżet?

Każda z nich ma swój budżet i plany finansowe. Mamy wystarczającą ilość środków na zapewnienie normalnego funkcjonowania jednostek, czyli na wynagrodzenia dla pracowników oraz pokrycie wszystkich kosztów. Niezależnie od funkcjonowania tych jednostek powiatowych, w których pracuje blisko 650 osób, przewidziane są również poważne wydatki inwestycyjne. Szacujemy, że w tym roku będą to koszty ok. 29 mln zł.

W jaki sposób udało się stworzyć tak dobry i zrównoważony budżet?

Tak udany budżet udało się skonstruować dzięki bardzo dobrej pracy Wydziału Finansowego Starostwa i dzięki doświadczeniu oraz skuteczności naszej Pani Skarbnik. Jednocześnie znaczącą rolę odgrywają tutaj transfery z budżetu państwa, które mamy zabezpieczone poprzez decyzje i zawarte umowy. Transfery te umożliwiają aktywność inwestycyjną. Korzystamy z wysokich dotacji rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z programu Polski Ład. Zagrozić temu budżetowi mogłoby jedynie załamanie się finansów państwa, bo wtedy dochody, które otrzymujemy z budżetu państwa, mogłyby nie zaistnie. W innym przypadku nie przewiduję zagrożeń. Oczywiście nie zmienia to faktu, że należy postępować gospodarnie i oszczędnie. Mamy tego doskonały przykłady - wspólnie z gminami przed dwoma laty podpisaliśmy z TAURON umowę na dostawę energii, która umożliwia nam przez cały 2023 rok dostawę energii elektrycznej po starych, przedkryzysowych cenach.

Jakie są główne założenia budżetu 2023?

Przy pomocy tego budżetu chcielibyśmy rozwiązać szereg problemów gospodarczych i społecznych. Ma się to odbyć za sprawą inwestycji oraz poprzez właściwą obsługę petentów i stron naszego powiatu, tak aby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Jednocześnie budżet przewiduje finansowanie zagadnień związanych z ewentualnymi niebezpieczeństwami i kryzysami. Mamy takie doświadczenia z ostatnich lat. Dość powiedzieć, że w roku budżetowym 2022 ponad 12 mln zł z naszego powiatowego budżetu zostało przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają pod Tatrami. Takie problemy mogą wystąpić i na to też jesteśmy przygotowani.