Porozumienie o współpracy z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich

Przedstawiciele Powiatu Tatrzańskiego Starosta Piotr Bąk, Wicestarosta Jerzy Zacharko i Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego oraz integracji środowiska żołnierskiego i lokalnej społeczności podpisali w dniu 20 lutego br. w Zakopanem porozumienie o współpracy.

Zgodnie z tym dokumentem, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich obejmie swą działalnością edukacyjno-promocyjną młodzież szkół powiatowych, w tym klasy mundurowe funkcjonujące w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem,

 

 • poroz1
 • poroz11
 • poroz12
 • poroz13
 • poroz14
 • poroz15
 • poroz16
 • poroz2
 • poroz3
 • poroz4
 • poroz5
 • poroz6
 • poroz7
 • poroz8