Powiat Tatrzański otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Wsparcie finansowe zostało udzielone dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem. Łączna kwota wynosi 15.000 zł ( w tym wkład własny 3.000 zł, dofinansowanie 12.000 zł).

W ramach projektu zostanie doposażona biblioteka szkolna, będą zakupione nowości wydawnicze oraz środki zostaną przeznaczone na realizację działań promujących czytelnictwo.

baner.png