Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, apelujemy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Zakopanem.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców, aby w miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjnie. Zachęcamy do umawiania telefonicznie wizyty w sprawach wymagających osobistego kontaktu z pracownikami urzędu, aby niepotrzebnie nie czekać w kolejce.

W związku z powyższym przypominamy ważniejsze numery telefonów Starostwa Powiatowego w Zakopanem:

 • Sekretariat Główny/ mgr Marzena Łojas Główny Specjalista  18 20 17 100  wewn. 14
 • Dziennik Podawczy/ Inspektor Krystyna Marduła 18 20 17 100 wewn. 10
 • Wydział Organizacyjny         
   Naczelnik Wydziału mgr Katarzyna Chyc 18 20 17 100 wewn. 23
   Inspektor Anna Pardel – Butor      18 20 17 100  wewn. 19
   Inspektor mgr Anna Mrowca - Ciułacz 18 20 17 100 wewn. 19
 • Stanowisko ds. ochrony zdrowia/ Główny Specjalista Edmund Zmarz 18 20 17 100  wewn. 17
 • Wydział Budownictwa             
  Naczelnik Wydziału mgr inż. arch. Jerzy Chlebiński 18 20 17 100  wewn. 46
  Z-ca Naczelnika Wydziału mgr inż. Agnieszka Stachoń Staszel 18 20 17 100  wewn. 41
  Sekretariat Wydziału Budownictwa i Architektury 18 20 17 100  wewn. 57
 • Wydział Finansów/ Naczelnik Wydziału Katarzyna Cudzich 18 20 17 100 wewn. 28
 • Wydział Edukacji
  Naczelnik Wydziału mgr Anna Król -Józaga 18 20 17 100 wewn. 35
  Główny Specjalista mgr Zofia Król – Łęgowska 18 20 17 100 wewn. 20
 • Wydział Infrastruktury
   Naczelnik Wydziału mgr Bożena Stopka-Rapacz  18 20 17 100 wewn. 58
   Zastępca Naczelnika Wydziału Andrzej Dziadoń  18 20 17 100  wewn. 58
   Pracownicy Wydziału 18 20 17 100 wewn. 40
 • Wydział Środowiska
  Naczelnik Wydziału mgr inż. Wojciech Trzop 18 20 17 100  wewn. 45
  Geolog Powiatowy i pozostali Pracownicy Wydziału 18 20 17 100 wewn. 21
 • Wydział Komunikacji
  Naczelnik Wydziału mgr Jadwiga Gut 18 20 17 100 wewn. 13, 44
  Z-ca Naczelnika – Marian Łojek tel. 18 20 17 100 wewn. 13, 44
  Pracownicy wydziału 18 20 17 100 wewn. 42, 43
 • Wydział Geodezji
  Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy  mgr inż. Jacek Kuchta  18 20 17 100 wewn. 33
  - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków/ Kierownik  mgr inż. Wojciech Kondera 18 20 17 100 wewn. 76
  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Kierownik  mgr inż. Maria Malacina tel. 18 20 17 100 wewn. 72
  Sekretariat Wydziału Geodezji 18 20 17 100 wew. 34
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ p.o. Naczelnik Maciej Janicki tel. 18 20 17 100 wewn. 71
 • Wydział Bezpieczeństwa Publicznego
  Naczelnik Wydziału mgr inż. Andrzej Łęcki 18 20 17 100  wewn. 15
  Kierownik mgr Joanna Pietras 18 20 17 100 wewn. 26
 • Biuro Rady Powiatu/ Kierownik mgr Maria Szozda-Kuchta 18 20 17 100 tel. wewn. 31
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów/ mgr Stanisław Fecko 18 20 17 100 tel. wewn. 49
 • Biuro Kontroli, Audytor Wewnętrzny/ Kierownik Biura, Audytor  mgr Stanisław Fecko 18 20 17 100 tel. wewn. 49
 • Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych/ mgr Jarosław Zając 18 20 17 100 tel. wewn. 30
 • Inspektor Ochrony Danych/ mgr  Grzegorz Drewniak 18 20 17 100 tel. wewn. 63
 • Zespół Radców Prawnych/ mgr Sławomira Chowaniec, mgr Maciej Krokowski  18 20 17 100 tel. wewn. 32

W dalszym ciągu apelujemy o wyręczanie osób starszych w załatwianiu spraw urzędowych oraz przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.

Proszę o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wszystkich zaleceń rządu, służb medycznych oraz sanepidu ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa.