Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 25 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 25 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

- nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
- liczba osób przebywających na kwarantannie -  315  w tym:
z mocy prawa - 300 osób(nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii)
na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 15 osób

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.