PSSE w Zakopanem

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 31 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że do dnia 31 marca 2020 roku, stan na godzinę 13:00 wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

 


 

  • nie stwierdzono wystąpienia choroby COVID-19,
  • liczba osób przebywających na kwarantannie -  369  w tym:
    • z mocy prawa - 364 osób (nałożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii),
    • na podstawie decyzji wydanych przez PPIS w Zakopanem - 5 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje, że wszelkie informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem znajdują się w serwisie rządowym  https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz na Stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ .