Powoli życie w całej Polsce wraca do normy. Co oczywiste największe zmiany dotknęły służbę zdrowia, tak aby była przygotowana na każdy scenariusz.  Teraz placówki medyczne wracają do funkcjonowania sprzed pandemii. Choć cały czas obowiązują dodatkowe rygory, oczywiście dla dobra i bezpieczeństwa Pacjentów. Rozmowa z dr Małgorzatą Czaplińską wicedyrektor ds. medycznych Szpitala Powiatowego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.


Pani Dyrektor jak rozumiem w naszym szpitalu nadal obowiązuje zakaz odwiedzin?
W Szpitalu Powiatowym znieśliśmy całkowity zakaz odwiedzin, natomiast nadal obowiązuje  ograniczony zakaz odwiedzin z uwagi na ciągle obowiązujący stan epidemii na terenie Rzeczpospolitej. Dopuszczamy odwiedziny jednego członka rodziny na pacjenta, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z lekarzem kierującym oddziałem. Ograniczenie to służy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa – zarówno Pacjentom jak i całemu personelowi medycznemu. Staramy się, aby każdy korzystający z pomocy medycznej mógł właśnie czuć się bezpiecznie.

Pani Dyrektor  jak wygląda sprawa z porodami rodzinnymi?
W kwestii porodów rodzinnych razem z panem ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego i personelem podjęliśmy decyzję, że te porody u nas będą prowadzone i tak się już stało. Oczywiście w tej sprawie zostało wydane zarządzenie dyrektora odnośnie wymogów, które należy spełnić. Po indywidualnej decyzji i zgodzie ordynatora oddziału dopuszczamy porody rodzinne - oczywiście osoba towarzysząca  musi być zdrowa.