PSSE w Zakopanem

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 20.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 395

Liczba osób w izolacji domowej: 355

Liczba osób hospitalizowanych: 40

Liczba osób objętych kwarantanną: 782, w tym na podstawie decyzji PPIS: 744 i po powrocie z zagranicy: 38

Liczba wyleczonych: 488

Liczba zgonów: 20

Liczba zgonów zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19:  4

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 907

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.