PSSE w Zakopanem

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemiologicznej w powiecie tatrzańskim,  według stanu na dzień 21.10.2020 r., godz. 8:00.

 

Wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego:

Liczba aktywnych przypadków: 397

Liczba osób w izolacji domowej: 359

Liczba osób hospitalizowanych: 38

Liczba osób objętych kwarantanną: 592, w tym na podstawie decyzji PPIS: 553 i po powrocie z zagranicy: 39

Liczba wyleczonych: 497

Liczba zgonów: 21

Liczba zgonów zakażonych SARS-CoV-2 z innych przyczyn niż COVID-19:  4

Liczba osób zakażonych w powiecie tatrzańskim łącznie od początku epidemii: 919

Szczegółową sytuację epidemiologiczną w Małopolsce przedstawiono w załącznikach.