Pracownik, który został skierowany do odbycia kwarantanny lub izolacji domowej nie musi przedkładać w zakładzie pracy lub ZUS decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, czy też  zwolnienia lekarskiego.

Zobowiązany jest jednak do poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii znajdują się w załączniku.