Informacja dla Pacjentów

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem informuje, że Decyzją Nr 85/2021 Wojewody Małopolskiego z dniem 25 mara 2021 roku Szpital został zobowiązany do zapewnienia w ramach II poziomu zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w liczbie:

  1. 6 łóżek  dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2
  2. 152 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
  3. 16 łóżek intensywnej terapii dla dorosłych z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej

W związku z powyższą decyzją z dniem 25 marca 2021 roku Szpital został zmuszony do całkowitego zawieszenia przyjęć pacjentek w oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz do ograniczenia liczby łóżek szpitalnych dla pacjentów niezarażonych SARS-CoV-2 w innych oddziałach szpitalnych.

Mając na uwadze powyższe Dyrekcja Szpitala Powiatowego im.  dr Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem informuje o czasowych utrudnieniach dla pacjentów polegających na:

  • zawieszeniu przyjęć pacjentek w oddziale ginekologiczno-położniczym do odwołania
  • wstrzymaniu planowych zabiegów w oddziałach: chirurgii ogólnej, chirurgii urazo-ortopedycznej, urologii i kardiologii.

Jednoczenie informujemy, że w oddziale kardiologiczno-internistycznym przyjmowani są pacjenci niezarażeni SARS-CoV-2 wymagający leczenia internistycznego.

Ponadto Oddział Pediatryczny, poradnie specjalistyczne, poradnia lekarza POZ, ambulatorium opieki nocnej i świątecznej oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmują pacjentów niezakażonych SARS-CoV-2 w dotychczasowych lokalizacjach i na dotychczasowych zasadach.

 

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
im. dr Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem

mgr Regian Tokarz