wczk logo

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 16.02.2021 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 2-go stopnia
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 09:00 dnia 16.02.2021 do godz. 24:00 dnia 16.02.2021
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w sytuacja wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

wczk logo

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 15.02.2021 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: silny mróz
Ważność: od godz. 22:30 dnia 15.02.2021 do godz. 07:30 dnia 16.02.2021
prawdopodobieństwo: 75%
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od - 20C do -15C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 20km/h.

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 26.01.2021 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Oblodzenie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 26.01.2021 do godz. 09:00 dnia 27.01.2021
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4C do -2C, temperatura minimalna gruntu od -5C do -2C

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 21.01.2021 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Silny wiatr
Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.01.2021 do godz. 18:00 dnia 22.01.2021
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowy

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 18.01.2021 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 06:00 dnia 18.01.2021 do godz. 24:00 dnia 18.01.2021
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w sytuacja wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.