Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 04.01.2021 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 06:00 dnia 04.01.2021 do godz. 24:00 dnia 04.01.2021
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w sytuacja wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 22.12.2020 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.12.2020 do godz. 24:00 dnia 22.12.2020
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w sytuacja wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 17.12.2020 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 2-go stopnia
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 09:00 dnia 17.12.2020 do godz. 24:00 dnia 17.12.2020
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w sytuacja wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 16.12.2020 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 1-go stopnia
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 06:00 dnia 16.12.2020 do godz. 24:00 dnia 16.12.2020
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w sytuacja wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 14.12.2020 na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

Ostrzeżenie 1

Poziom ostrzeżenia: 2-go stopnia
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Ważność: od godz. 10:00 dnia 14.12.2020 do godz. 24:00 dnia 14.12.2020
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w sytuacja wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.