Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzane według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w formie elektronicznej na stronie internetowej:  https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/   
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r., rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 16 maja 2022 r. Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-stycznia-2022-r/
Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:
1.    Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera (www.balzer.cal24.pl)
2.    Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego (www.zsbzakopane.pl )    
3.    Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego (www.zsht.pl)
Aktualne oferty rekrutacyjne szkół oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w załącznikach poniżej

⇓ Materiały promocyjne Zespołu Szkół Budowlanych przygotowane przez uczniów szkoły ⇓

 

 ⇓ Materiały promocyjne Zespołu Szkół Budowlanych przygotowane przez dyrekcję szkoły ⇓