Wybór szkoły średniej, to jedna z najważniejszych decyzji, która będzie mieć wpływ na całe zawodowe życie. Warto wybrać szkołę, która umożliwi realizację zawodowych planów i ambicji. O tym jakie możliwości dają Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera, Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego i Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego opowiadają dyrektorzy placówek.

O Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. W. Zamoyskiego opowiada dyrektor Zdzisław Króżel

Panie Dyrektorze, przed nami trudny okres dla młodych ludzi, którzy kończą szkołę podstawową i muszą podjąć decyzję o szkole średniej. Popularny w Zakopanem Hotelarz to szkoła, która ma bardzo bogatą ofertę i przygotowuje już pod określony zawód.

Dokładnie tak. Warto, żeby uczniowie kończący szkołę podstawową zastanowili się nad tym, jaki rodzaj szkoły chcą wybra. Technikum to szkoła 5-letnia, która kończy się maturą i przede wszystkim przygotowuje do zawodu. Oferta, którą stworzyliśmy, koncentruje się wokół następujących zawodów: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik informatyk. Głównymi atutami naszej szkoły jest doświadczona i doskonale wykształcona kadra nauczycielska. Mamy nowoczesną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Prowadzimy zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i dodatkowe umiejętności. Warto zaznaczy, że jeżeli ktoś nie widzi swojej przyszłości w technikum przez kolejne 5 lat, to mamy także ofertę szkoły branżowej I stopnia. Kształcimy w niej przede wszystkim w zawodach kucharz, fryzjer i sprzedawca. Kształcenie teoretyczne - zawodowe odbywa się u nas. Ponad to uczniowie mogą wybierać także klasy wielozawodowe. Wtedy program ogólnokształcący odbywa się u nas w szkole, kształcenie teoretyczne - zawodowe odbywa się na kursach, a kształcenie praktyczne - zawodowe u pracodawcy, gdzie uczy się praktyki związanej z wybranym zawodem. Ciekawostką jest, iż uczniowie technikum mogą kontynuować naukę bądź zdobywać dodatkowe umiejętności w Oddziale Przygotowania Wojskowego. Jest to oferta przeznaczona głównie dla tych osób, które po 5-letnim kształceniu chciałby znaleźć zatrudnienie w służbach mundurowych.

Patrząc na ostatnie lata, które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodzieży?

Być może zaskoczę wszystkich, że nie jest to kierunek związany z turystyką, która jest charakterystyczna dla lokalnego rynku pracy. Nie mamy problemu z zapełnieniem klas związanych z zawodami turystycznymi, natomiast od wielu lat największą popularnością cieszy się zawód technik informatyk. Myślę, że jest to związane z otaczającą nas z każdej strony technologią, która dla wielu młodych osób jest czymś całkowicie powszednim. Trzeba zaznaczy, że nasza oferta edukacyjna jest ściśle związana z regionem. Uczniowie, którzy chcieliby na stałe związać się z Podhalem powinni poważnie rozważyć kształcenie w zakopiańskim Hotelarzu, zwłaszcza na kierunkach technikum hotelarstwa, organizacji turystyki czy technikum żywienia i usług gastronomicznych. Myślę, że absolwenci nie będą mieć żadnych trudności w znalezieniu zatrudnienia. Potwierdza się to dodatkowo w rozmowach, które prowadzę z pracodawcami i przedsiębiorcami z naszego regionu

Technik informatyk to bardzo specyficzna dziedzina. Czy szkoła posiada zaplecze niezbędne do takiego kształcenia?

Oczywiście tak. Mamy 6 pracowni komputerowych. Nie ukrywam, że wyposażenie takich sal jest bardzo drogie, ale nadążamy za duchem czasu - nasze sprzęty są nowoczesne. To co się zużywa lub starzeje wymieniamy na bieżąco na nowe. Pozwolę sobie podkreśli, że do każdego zawodu mamy specjalistyczne pracownie. Podobnie jest chociażby z gastronomią czy turystyką. Uczniowie mogą się u nas uczyć w bardzo dobrych warunkach. To wielki atut naszej szkoły. W kształceniu zawodowym niezbędne są dzisiaj doskonale wyposażone pracownie.

O Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera opowiada dyrektor Marek Donatowicz

Panie Dyrektorze, nadchodzi czas kiedy młodzi ludzie decydują jaką szkołę średnią wybra. W Zakopanem jednym z oferentów jest Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera.

Tak, zachęcam wszystkim naszych potencjalnych uczniów do złożenia aplikacji do naszej szkoły. W tym roku przygotowaliśmy ofertę edukacyjną w skład której wchodzi 5 oddziałów: matematyczno-angielski z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim, oddział biologiczno-chemiczny z wiodącą biologia i chemią, oddział humanistyczny - z naciskiem na język polski, historia i język angielski. Ciekawa propozycją będzie oddział językowy z wyborem między językiem niemieckim a hiszpańskim. Ostatnim oddziałem jest nasza nowość - oddział matematyczno-informatyczny z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim. To nasze propozycje edukacyjne na rok szkolny 2022/2023.

Można powiedzie, że język angielski i niemiecki to już podstawa. Widzę jednak, że szukamy języków alternatywnych, żeby poszerzać nie tylko swoją wiedzę, ale także możliwości na rynku pracy.

Faktycznie, języki angielski i niemiecki to stały fragment edukacji. Wprowadzenie do naszej oferty hiszpańskiego to ciekawy krok dla naszej młodzieży. Cieszy się on dużą popularnością. Dodam też, że mamy świetnego nauczyciela, który uczy tego języka. Właściwie nie tylko uczy - wiele bowiem dzieje się wokół jego lekcji - mam tutaj na myśli konkursy, olimpiady czy wyjazdy do Hiszpanii.

Z tego co pamiętam to właśnie mija pierwszy rok szkolny, gdy hiszpański zagościł w ofercie Liceum. Czy młodzież garnie się do takich alternatywnych wyzwań językowych?

Niewątpliwie tak. Młodzież wykazuje olbrzymie zainteresowanie językiem hiszpańskim, który do niedawna był niedoceniany, a to przecież jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. W momencie, kiedy nasi uczniowie się go uczą, zaczynają się nim posługiwać, wyjeżdżając do Hiszpanii - doceniają jak cenną umiejętnością jest taka swoboda komunikacyjna. Ideałem byłoby mieć opanowane te trzy języki, wówczas świat stoi dla nas otworem.

Aktualnie więcej mamy wśród uczniów umysłów ścisłych czy humanistycznych? Niewątpliwie Zakopiańskie Liceum ma bogatą ofertę dla obu tych grup.

Trudno mi jednoznacznie to określi, ponieważ rok do roku jest niepodobny. Od lat dużym zainteresowaniem w naszej szkole cieszy się oddział z poszerzoną matematyką i angielskim. Myślę, że podobnie będzie z naszą nowością czyli mat-ang poszerzonym o informatykę. Nie brakuje nam także humanistów, którzy nastawieni są na przedmioty właśnie humanistyczne, artystyczne. Właściwie powiedziałbym, że jest to takie pół na pół z delikatną przewagą na rzecz przedmiotów ścisłych. Młodzież w tej chwili jest bardziej praktyczna. Oczywiście w pierwszej klasie nie są jeszcze konkretnie ukierunkowani, ale na finiszu, kiedy przychodzi czas wyboru przedmiotów maturalnych, praktycyzm staje się bardzo widoczny. Młodzież zadaje sobie pytania co dalej, jakie studia i jaka praca w przyszłości.

Z tego co Pan Dyrektor mówi rozumiem, że po VIII klasie jeszcze nie za bardzo wiemy co chcemy robić w życiu. Pomysł na siebie kształtuje się przez kolejne lata.

Na ogół pojedynczy uczniowie na starcie liceum są zdecydowani co będą robić dalej. Niemniej podejście często się zmienia, bo ten etap jest po prostu zbyt wczesny. W obecnym okresie 4 lat edukacji ponadpodstawowej to bardzo dobry czas, by podjąć konkretniejsze decyzje i przygotować się do matury, która jest biletem wstępu na uczelnie wyższe.

Wracając do profilu biologiczno-chemicznego - jest to idealny wybór dla wszystkich, którzy myślą o medycynie?

Tak, zdecydowanie zmierza to w tym kierunku. Profil ten również cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy chociażby fakt, że jest on w naszej ofercie stały od lat. Oblegają go kandydaci, którzy swoją przyszłość wiążą właśnie z medycyną, służbą zdrowia czy pierwszą pomocą.

Czy spodziewacie się, że w rekrutacji weźmie udział znaczny odsetek uczniów z Ukrainy?

W tym celu mamy zaplanowane dwa oddziały przygotowawcze dla 50 uczniów z Ukrainy. To jest dynamiczny temat, a sytuacja zmienia się każdego dnia. Oczywiście rozmawiamy z nimi, chcemy ich przygotować szczególnie jeśli chodzi o stronę językową. Mają intensywny kurs języka polskiego, by opanować do stopnia pozwalającego na wzięcie udziału w rekrutacji. Jest to bardzo trudne, ale zachęcamy Ukraińców do nauki polskiego mając na uwadze, że nawet jeżeli wojna w Ukrainie niebawem się skończy, to nie wszyscy będą wracać do swojej ojczyzny. Myślę, że pewna część uczniów w przyszłości podejmie studia na polskich uczelniach.

Szkoła to przede wszystkim ludzie, kadra – zatem jakim bogactwem w tym zakresie dysponuje Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem?

Zgadza się, za każdym razem należy podkreśla, że szkoła to przede wszystkim ludzie, nauczyciele, którzy przygotowują młodzież do matury. Pragnę zaznaczyć, że mamy wysoko wyspecjalizowane grono pedagogiczne. Nasi nauczyciele praktycznie w 99 proc. to pedagodzy dyplomowani, czyli z najwyższym stopniem awansu zawodowego. To specjaliści w swoich przedmiotach, którzy mają doskonałe warunki do nauczania młodzieży. Dodam jeszcze, że jesteśmy bardzo dobrze doposażeni jeśli chodzi o różnego rodzaju pomoce naukowe. Dysponujemy 19 tablicami interaktywnymi, sprzętem komputerowym wysokiej klasy oraz bogatym księgozbiorem. Mamy także ciekawą propozycję w postaci Centrum Multimedialnego i zaplecza sportowego. Dzięki środkom przekazanym przez Powiat Tatrzański zbudowaliśmy piękne boisko wielofunkcyjne z siłownią plenerową. W wakacje będziemy remontować salę gimnastyczną.
Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko nauka. To także zainteresowania i pasje. Przypomnę, że posiadamy zacne grono absolwentów, którzy łączyli te dwie kwestie. Mam tutaj na myśli sportowców - skoczków: Dawida Kubackiego, Macieja i Kubę Kotów – to nasi absolwenci, którzy są świetnym przykładem takiego działania. Każdy znajdzie u nas miejsce na realizację swoich planów, dlatego serdecznie zapraszam do kontynuowania swojej ścieżki edukacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

O Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego opowiada dyrektor Małgorzata Mierczak

Pani Dyrektor, osoby kończące 8-letnią szkołę podstawową stoją przed momentem wyboru. Można powiedzie, że w Zakopanem „od zawsze” istnieje Zespół Szkół Budowlanych.

Tak nasza „stara” Budowlanka w tym roku będzie obchodzić swoje 146-lecie, dlatego tym bardziej serdecznie zapraszamy w nasze gościnne progi wszystkich absolwentów VIII klas, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z budownictwem i nie tylko. W naszej ofercie znajdują się kierunki kształcenia takie jak: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu czy technik urządzeń systemów energii odnawialnej. Kształcenie na tych profilach odbywa się w cyklu 5-letnim. Inną opcją jest wybór szkoły branżowej w systemie 3-letnim . Oferujemy zawody: stolarz, cieśla oraz monter sieci i instalacji sanitarnych.

Co z tych dwóch systemów - technikum czy szkoła branżowa - w ostatnich latach cieszy się większą popularnością?

Ciężko to jednoznacznie określić, bo w zasadzie rozkłada się to stosunkowo równomiernie. Zarówno zawody technikalne, jak i te branżowe cieszą się dość dużą popularnością. Wydaje mi się, że szkolnictwo branżowe, na które postawiło Ministerstwo, dobrze się dzisiaj rozwija.

Rozumiem, że kierują się do was ludzie, którzy de facto mają już jakiś pomysł na siebie.

Z tym to bywa bardzo różnie. Czasami decyzja jest podejmowana pod wpływem rodziny, a czasami idziemy za kolega, koleżanką. Wówczas już w pierwszym roku szkoły może okazać się, że to jednak nie dla nas, że to nie trafiony zawód.

Myślę, że do niedawna była to stricte męska szkoła. Czy zdarzają się teraz także dziewczyny, które przychodzą do technikum budowlanego?

Z reguły w klasie budowlanej mamy kilka dziewczyn – to około 5-6 uczennic. Niemniej bardziej żeńską klasą jest technik architektury krajobrazu – na ogół to ponad 90 proc. liczebności całej klasy. W opozycji do kilkunastoletniego stażu tej specjalności, stosunkową nowością jest u nas technik urządzeń systemów energii odnawialnej.

W dzisiejszym świecie, w którym przeżywamy boom na ekologię i energie odnawialną, specjaliści z tego zakresu wydają się na wagę złota. Czy zjawisko przekłada się proporcjonalnie na ten kierunek?

W ostatnich latach faktycznie tak jest. Z tego co jednak obserwujemy, to Nowy Targ nieco „podebrał” nam teraz ten zawód. Spodziewamy się w tym roku trochę mniejszej liczby absolwentów chcących uczęszczać do naszej szkoły, w Zakopanem.

Wróćmy do kierunków branżowych. Rozumiem, że w tym wypadku mamy niestety 100 proc. reprezentację płci męskiej?

Nie wiem czy niestety, ale do tej pory faktycznie 100 proc. obłożenie tych kierunków stanowili mężczyźni.

Obserwujemy rozkwit rynku budowlanego. W kraju niestety brakuje ekip i specjalistów z tego zakresu. Młodzi ludzie mogą znaleźć tutaj swoją nisze i z budowlanką związać swoją przyszłość i pomysł na siebie?

Niewątpliwie ukończenie któregokolwiek z naszych zawodów, bo obracamy się na rynku budowlanym praktycznie „od projektu po sam dach”, młodzież ma bardzo duże szanse na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy i to z dobrym wynagrodzeniem.

Technikum Budowlane to z jednej strony kadra, a z drugiej strony warsztat i odpowiednie wyposażenie, które daje możliwość nabycia umiejętności praktycznych.

Tak, oczywiście. Nasi uczniowie odbywają praktyki na warsztatach szkolnych. Jedynie instalatorzy i technicy architektury krajobrazu robią to u pracodawcy, niemniej nadal są to praktyki organizowane przez szkołę. Mamy bardzo dobrze wyposażone sale warsztatowe, ale oczywiście na każdym kroku staramy się jeszcze bardziej je doposażać i udoskonalać.