Zajęcie główne 100 lecia niepodległości hotelarz

W dniu 6 listopada br. w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości połączona ze ślubowaniem klasy mundurowej.

We wrześniu br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Tatrzańskim organem prowadzącym Szkołę, a Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo – Kondycyjnym w Zakopanem w zakresie współpracy w realizacji zajęć dydaktycznych w klasie mundurowej.

Młodzi kadeci w obecności Wicestarosty Powiatu Tatrzańskiego Jerzego Zacharko, Dyrektora Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożeny Bryl, Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Zakopanem ppłk Dariusza Jaraszka, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu ppłk Pawła Wójcika oraz przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przyrzeczenie, że będą dbać o honor Ojczyzny, szanować flagę i godło państwowe, a także godnie nosić mundur, pomagać słabszym i potrzebującym oraz dbać o dobre imię szkoły.

Przywiązanie do ojczyzny i szacunek wobec niej związane jest również z osobą Władysława hr. Zamoyskiego, patrona szkoły. Ideały, które głosił i działania, jakich się podjął, potwierdzają, że był patriotą i niezwykłym człowiekiem. Dlatego właśnie w tym dniu w szkole wystawiono spektakl o Władysławie hr. Zamoyskim wg scenariusza i reżyserii nauczycieli: Haliny Styrczuli i Ewy Kowalczyk. Przypomniano historię licytacji dóbr zakopiańskich, które kupił w Jego imieniu Józef Rettinger, a także walkę o Morskie Oko, zakończoną zwycięstwem. Odśpiewano na scenie słowa:

Jeszcze Polska nie zginęła
Wiwat plemię lasze
Słuszna sprawa górę wzięła
Morskie Oko nasze!

Całość uświetnił występ szkolnego zespołu regionalnego Hotelorze, wspomaganego przez uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

Rozstrzygnięto również konkurs na dokumentację 5. Szkolnego Rajdu szlakiem Patrona Szkoły i wręczono nagrody za plakaty i prezentacje oraz dyplomy za udział w rajdzie.

  • f1
  • f2
  • f3
  • f4
  • f5
  • f7