Już po raz czwarty uczniowie z hotelarza mieli możliwość lepszego poznania swoich zawodów poprzez uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 40 uczniów i 4 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Profesjonalne praktyki zawodowe” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: IPODOMI w Salonikach w Grecji i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

Pierwsza grupa - 20 uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w terminie 14 marca - 1 kwietnia 2022 r. odbyła praktykę w Salonikach w Grecji. Uczniom towarzyszyły Panie: mgr Agata Maraszewska i mgr Alina Utracka.

Druga grupa - również 20 uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych od 19 września do 7 października 2022 r. miała możliwość praktykować w hiszpańskiej Maladze. Opiekunami grupy byli Panowie: mgr inż. Rafał Dorociuk oraz mgr Sebastian Kucharski

Nie było łatwo zakwalifikować się do tak atrakcyjnego projektu! Aby znaleźć się w grupie szczęśliwców, należało pomyślnie przejść rekrutację, która obejmowała rozmowę z języka angielskiego, test z wiedzy przedmiotowej, CV i list motywacyjny, które musiał napisać każdy z kandydatów.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, odbywając kurs języka angielskiego, greckiego i hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe, antyterrorystyczne oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Niezwykle istotne okazało się też spotkanie informacyjno-organizacyjne, podczas którego wyjeżdżający uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani   o wszelkich formalnych aspektach stażu.

Warto podkreślić, że udział w projekcie był dla uczniów całkowicie darmowy. W ramach przyznanych środków uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne zajęcia, przygotowujące do udziału w praktykach, transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, bilet na komunikację miejską i ubezpieczenie. Uczestnicy praktyk otrzymali również wsparcie finansowe w postaci tzw. „kieszonkowego”.

Uczniowie, którzy wyjechali do Grecji, byli zakwaterowani w hotelu w centrum miasta. Miejsca praktyk dla uczniów znajdowały się niedaleko miejsca zakwaterowania. Praktykanci w miejscu pracy posługiwali się językiem angielskim i greckim. Praktyki zawodowe to nie tylko praca. Znalazł się czas na odpoczynek, rozrywkę i zwiedzanie pięknych miejsc, a zatem młodzież poznała Saloniki m. in. kościół św. Demetriusza, Białą Wieżę, Muzeum Bizantyjskie, Forum Romanum, Hagia Sofia, Plac Arystotelesa, Łuk Galeriusza, Rotundę i Pałac Galeriusza, Kościół św. Eliasza, klasztor Vlatadon, starożytne mury miasta, twierdzę Heptapyrgion, Triangle Tower oraz odbyli wycieczkę do Edessy i Loutra Pozar.

Uczniowie, odbywający praktyki w Maladze, mieszkali w hotelu w centrum miasta. Każdego dnia, pracując w wyznaczonych hotelach, restauracjach lub firmach, sami podróżowali komunikacją miejską, co było nie tylko pewnego rodzaju przygodą, ale także nauką samodzielności. W pracy posługiwali się językiem angielskim i hiszpańskim. Oprócz odbywania praktyk tej grupie udało się zwiedzić piękne okolice Malagi m.in. ogród botaniczny La Conception, Museo Picasso, Museo Automovilistico, Museo de Malaga, Wzgórze zamkowe, Katedrę La Encarnación zbudowaną w stylu gotyckim. Spróbowali też wspaniałych hiszpańskich potraw.

Ponieważ hiszpańskie przysłowie mówi: Kto nie widział Grenady, ten niczego nie widział, nasi uczniowie wzięli również udział w wycieczce do Grenady, zwiedzając tam m.in. Alhambry, warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. przez Nasrydów i rozbudowany w XIV w.- arcydzieło architektury arabskiej oraz Katedrę Santa María de la Encarnación.

W dniach 28-29 września Pani Magdalena Kamińska – koordynator projektu odbyła wizytę monitorującą w Maladze. Jej zadaniem było zweryfikowanie warunków, w jakich nasi uczniowie odbywają praktyki. Spotkała się z przedstawicielami firmy Tribeka Training Lab S.L.U, z którymi omawiała zgodność realizacji praktyk z założeniami programu Erasmus+. Odwiedziła również miejsca praktyk uczniów, rozmawiając z nimi i ich hiszpańskimi opiekunami. Pracodawcy bardzo pochlebnie wypowiadali się o naszych uczniach jako pracownikach pracowitych, punktualnych, kreatywnych, chętnych do zdobywania nowych umiejętności. Uczniowie podkreślali, że są zadowoleni z miejsc praktyk jak i samej praktyki, ucząc się każdego dnia czegoś nowego.

W trakcie odbywania stażu młodzież zrealizowała założone cele szczegółowe, tj.: poznanie obowiązujących procedur i standardów na zachodnioeuropejskim rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie mieli również szansę na poznanie kultury  i obyczajów Grecji oraz Hiszpanii, a także na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, o innej kulturze, odmiennych zwyczajach, upodobaniach i mentalności stażyści otrzymali cenną lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla wszelkiej inności. Mieli też okazję wypracować w sobie otwartość na odmienne kultury i zwyczaje, nie zawsze dla nas zrozumiałe i często trudne do zaakceptowania.

Cenne dla praktykantów było również nabycie nowych umiejętności społecznych i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym; zdolności rozwiązywania codziennych problemów, zrozumienia i tolerancji dla innych członków zespołu. Udział  w projekcie przyczynił się do wzrostu poczucia własnej wartości i podniesienia samooceny. Niewątpliwie uczestniczenie w praktykach wpłynęło na osobisty rozwój uczestników i motywację do dalszej nauki, a rozwijanie nowych kompetencji stanie się na pewno szansą na znalezienie lepszej pracy.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu praktyki dostali od Partnerów certyfikaty, które stanowią doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności zawodowych.

Natomiast po zakończeniu projektu uczniowie otrzymują ponadto certyfikaty Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe zyskują postać formalną  i uznawaną przez europejskich pracodawców.

Wszyscy uczestnicy podkreślają, że trzy tygodnie praktyk upłynęły bardzo szybko, a zdobyte doświadczenia na pewno będą w przyszłości cennym atutem w trakcie poszukiwania pracy.

erazmus_logo.pngzsht_logo.png

  • f1
  • f2
  • f4