erazmus

Już po raz czwarty uczniowie z hotelarza mieli możliwość lepszego poznania swoich zawodów  poprzez uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych!

Dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem uczestniczyły w trzytygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych. 40 uczniów i 4 opiekunów wzięło udział w projekcie pt. „Profesjonalne praktyki zawodowe” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”. Projekt ten realizowano ze środków ERASMUS+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: IPODOMI w Salonikach w Grecji i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie i odpowiedzialnymi za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych, były doświadczone instytucje: IPODOMI w Salonikach w Grecji i Tribeka Training Lab S.L.U w Maladze.

Pierwsza grupa - 20 uczniów w zawodach:  technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w terminie 14 marca - 1 kwietnia 2022 r. odbyła praktykę w Salonikach w Grecji. Uczniom towarzyszyły Panie: mgr Agata Maraszewska i mgr Alina Utracka.

Druga grupa - również 20 uczniów w zawodach:  technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych od 19 września  do 7 października 2022 r.  miała możliwość praktykować w hiszpańskiej Maladze. Opiekunami grupy byli Panowie: mgr inż. Rafał Dorociuk oraz mgr Sebastian Kucharski

Nie było łatwo zakwalifikować się do tak atrakcyjnego projektu! Aby znaleźć się w grupie szczęśliwców, należało pomyślnie przejść rekrutację, która obejmowała rozmowę z języka angielskiego, test z wiedzy przedmiotowej, CV i list motywacyjny, które musiał napisać każdy z kandydatów.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, odbywając kurs języka angielskiego, greckiego i hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe, antyterrorystyczne oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Niezwykle istotne okazało się też spotkanie informacyjno-organizacyjne, podczas którego wyjeżdżający uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani   o wszelkich formalnych aspektach stażu.

Warto podkreślić, że udział w projekcie był dla uczniów całkowicie darmowy. W ramach przyznanych środków uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne zajęcia, przygotowujące do udziału w praktykach, transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, bilet na komunikację miejską i ubezpieczenie. Uczestnicy praktyk otrzymali również wsparcie finansowe w postaci tzw. „kieszonkowego”.

Uczniowie, którzy wyjechali do Grecji, byli zakwaterowani w hotelu w centrum miasta. Miejsca praktyk dla uczniów znajdowały się niedaleko miejsca zakwaterowania. Praktykanci w miejscu pracy posługiwali się językiem angielskim i greckim. Praktyki zawodowe to nie tylko praca. Znalazł się czas na odpoczynek, rozrywkę i zwiedzanie pięknych miejsc, a zatem młodzież poznała Saloniki m. in. kościół św. Demetriusza, Białą Wieżę, Muzeum Bizantyjskie, Forum Romanum, Hagia Sofia, Plac Arystotelesa, Łuk Galeriusza, Rotundę i Pałac Galeriusza, Kościół św. Eliasza, klasztor Vlatadon, starożytne mury miasta, twierdzę Heptapyrgion, Triangle Tower oraz odbyli wycieczkę do Edessy i Loutra Pozar.

Uczniowie, odbywający praktyki w Maladze, mieszkali w hotelu w centrum miasta. Każdego dnia, pracując w wyznaczonych hotelach, restauracjach lub  firmach, sami podróżowali komunikacją miejską, co było nie tylko pewnego rodzaju przygodą, ale także nauką samodzielności. W pracy posługiwali się językiem angielskim i hiszpańskim. Oprócz odbywania praktyk tej grupie udało się zwiedzić piękne okolice Malagi m.in. ogród botaniczny La Conception, Museo Picasso, Museo Automovilistico, Museo de Malaga, Wzgórze zamkowe, Katedrę La Encarnación zbudowaną w stylu gotyckim. Spróbowali też wspaniałych hiszpańskich potraw.

Ponieważ hiszpańskie przysłowie mówi: Kto nie widział Grenady, ten niczego nie widział, nasi uczniowie wzięli również udział w wycieczce do Grenady, zwiedzając tam m.in. Alhambry, warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. przez Nasrydów i rozbudowany w XIV w.- arcydzieło architektury arabskiej oraz Katedrę Santa María de la Encarnación.

W dniach 28-29 września Pani Magdalena Kamińska – koordynator projektu odbyła wizytę monitorującą w Maladze. Jej zadaniem było zweryfikowanie warunków, w jakich nasi uczniowie odbywają praktyki. Spotkała się z przedstawicielami firmy Tribeka Training Lab S.L.U, z którymi  omawiała zgodność realizacji praktyk z założeniami programu Erasmus+. Odwiedziła również miejsca praktyk uczniów, rozmawiając z nimi i ich hiszpańskimi opiekunami. Pracodawcy bardzo pochlebnie wypowiadali się o naszych uczniach jako pracownikach pracowitych, punktualnych, kreatywnych, chętnych do zdobywania nowych umiejętności. Uczniowie podkreślali, że są zadowoleni z miejsc praktyk jak i samej praktyki, ucząc się każdego dnia czegoś nowego.

W trakcie odbywania stażu młodzież zrealizowała założone cele szczegółowe, tj.: poznanie obowiązujących procedur i standardów na zachodnioeuropejskim rynku pracy oraz doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie mieli również szansę na poznanie kultury   i obyczajów Grecji oraz Hiszpanii, a także na konfrontację posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką.

Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju, o innej kulturze, odmiennych zwyczajach, upodobaniach i mentalności stażyści otrzymali cenną lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla wszelkiej inności. Mieli też okazję wypracować w sobie otwartość na odmienne kultury              i zwyczaje, nie zawsze dla nas zrozumiałe i często trudne do zaakceptowania.

Cenne dla praktykantów było również nabycie nowych umiejętności społecznych                          i adaptacyjnych, ułatwiających współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej jak i w zespole zawodowym; zdolności rozwiązywania codziennych problemów, zrozumienia i tolerancji dla innych członków zespołu. Udział  w projekcie przyczynił się do wzrostu poczucia własnej

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04