W dniu 6 grudnia 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbyła się gala wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Stypendium zostało wręczone z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który dostał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Przyznawane jest ono od września do czerwca w danym roku szkolnym i wynosi 3000 zł. Poniżej lista uczniów z terenu Powiatu Tatrzańskiego, którzy odebrali stypendia w roku szkolnym 2022/2023:
1. Emilia Anna Chyc-Mulik - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
2. Dawid Stanisław Bubla - Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.
3. Lidia Leja - Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem.
4. Zuzanna Pabin - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.
5. Magdalena Palenica - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
6. Zuzanna Złoza - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.
7. Katarzyna Klag - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem.
8. Lena Brzoza - Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława hr. Zamoyskiego
w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem.
9. Katarzyna Kurzydło - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Źródło: Małopolskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Nowym Targu. 

  • 1_8
  • 2_7
  • DSC_0054_1
  • DSC_0055
  • DSC_0065_2
  • DSC_0069_1
  • DSC_0072_1
  • DSC_0086
  • DSC_0098
  • DSC_0176