Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzane według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w formie elektronicznej na stronie internetowej:  https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r., rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 15 maja 2023 r. Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-23-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024/ 

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:

  1. Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera ( www.balzer.cal24.pl ),
  2. Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego ( www.zsbzakopane.pl ),    
  3. Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego ( www.zsht.pl ).

Aktualne oferty rekrutacyjne szkół oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w załącznikach poniżej.

Ponadto na terenie Powiatu Tatrzańskiego funkcjonują inne szkoły publiczne: Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej: Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zamoyskiego, Branżowa Szkoła  I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

wybrane materiały promocyjne szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:

Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego