W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Szwecji, które zorganizowane zostały w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000055623.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dotacji 46 516 Euro, okres obowiązywania: 15 miesięcy w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Uroczystość podsumowania mobilności zaszczycili swą obecnością goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego - wicestarosta pan Władysław Filar, skarbnik Powiatu Tatrzańskiego pani Zofia Garbulińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego pani Anna Rogozińska, pani Ewa Styrczula, która rozlicza projekty, pani Małgorzata Mierczak - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych oraz lokalni przedsiębiorcy (Rezydencja Gubałówka – pan Sylwester Wolski, Hotel Belvedere - pan Wojciech Pochrzęst) dyrekcja ZSHT oraz oczywiście uczniowie, uczestnicy projektu, ich rodzice i nauczyciele.

Mobilność obejmowała dwa wyjazdy zagraniczne:

  • praktyki uczniowskie od 24.04 do 12.05.2023 r.
  • job shadowing nauczycieli od 24.04 do 05.05.2023 r.

Partnerem pośredniczącym w naszym projekcie i odpowiedzialnym za zorganizowanie praktyk i job shadowing w szwedzkich firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych była firma EU Mobility Sverige z Malmӧ.

Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, odbywając kurs języka angielskiego, szwedzkiego, przygotowanie kulturowe oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Niezwykle istotne okazały się też spotkania informacyjno-organizacyjne, podczas których wyjeżdżający uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani o wszelkich formalnych aspektach stażu. Również nauczyciele przed wyjazdem do Szwecji na job shadowing uczestniczyli w kursie języka szwedzkiego i przygotowaniu kulturowym.

W ramach przyznanych środków uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne zajęcia, przygotowujące do udziału w praktykach, transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, bilet na komunikację miejską i ubezpieczenie. Uczestnicy praktyk otrzymali również wsparcie finansowe w postaci tzw. „kieszonkowego”.

W ramach tego samego projektu w dniach od 05 do 10 czerwca br. w Berlinie odbyło się szkolenie zawodowe „Vocational Education and Training (VET): The German System (Study Visits Included)”. Trwające cały tydzień zajęcia zawierały teoretyczne i praktyczne informacje o Systemie Dualnym kształcenia zawodowego w Niemczech. W szkoleniu organizowanym przez Europass Teacher Academy udział wziął wicedyrektor Tomasz Matyja.

Podczas podsumowania projektu uczestnicy mogli podzielić się wiedzą zdobytą na temat organizacji praktyk zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, doświadczeniem nabytym podczas praktyk
w Malmo i Lund.

Prezentacje multimedialne, składające się ze zdjęć wykonanych przez uczestników praktyk i job shadowing, pozwoliły na poznanie miejsc odbywania praktyk, stały się również okazją do zaprezentowania odwiedzanych w czasie wolnym terenów i obiektów, które są istotne dla kultury Szwecji.

Część oficjalną podsumowania mobilności zakończyło odtworzenie nagrania - wypowiedzi państwa Partycji i Karola Pilarek – właścicieli firmy EU Mobility Sverige z Malmӧ, którzy w kilku zdaniach jeszcze raz podziękowali młodzieży, nauczycielom i opiekunom grupy za rzetelność, kulturę osobistą i pozytywną energię podczas praktyk. Życzyli również młodzieży, aby doświadczenia i umiejętności, zdobyte dzięki praktykom w Malmӧ, procentowały w dalszej edukacji.  

Kolejnym punktem spotkania były rozmowy indywidualne, podsumowujące mobilność, które toczyły się przy uroczystym poczęstunku, składającym się z regionalnych dań kuchni szwedzkiej. Pozwoliło to również na zapoznanie się z typowymi potrawami tego regionu.

Podsumowując projekt, młodzież jak i nauczyciele zdecydowanie i zgodnie stwierdzili, że udział w zagranicznych praktykach przyniósł wiele korzyści.

Uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe, udoskonalili sprawność posługiwania się językiem angielskim i - choć w mniejszym stopniu – językiem szwedzkim. Wzmocnili również poczucie swojej wartości, dzieląc się swoją dotychczasową wiedzą i umiejętnościami, co było bardzo doceniane przez szwedzkich pracodawców.

Oprócz tego cennym doświadczeniem była możliwość integrowania się grupy z lokalną społecznością i nawiązanie nowych kontaktów nie tylko tych zawodowych, ale również na szczeblu prywatnym.

Wszyscy bardzo doceniali gościnność, otwartość i miłą atmosferę, której doświadczali na co dzień. Czas spędzony w Malmӧ pozostawił w ich pamięci piękne wspomnienia, wzbogacił o nowe umiejętności, a także podniósł poczucie własnej wartości.

Źródło: ZSHT

  • XT3A0081
  • XT3A0094
  • XT3A0314
  • XT3A0369