Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera

L.P.

Profil kształcenia

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Matematyczno - angielski

1

2.

Biologiczno – chemiczny

1

3.

Humanistyczny

1

4.

Językowy

5

 
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego
Technikum nr 2

L.P.

Zawód

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Technik hotelarstwa

3

2.

Technik organizacji turystyki

1

3.

Technik żywienia i usług gastronomicznych (mundurowa)

6

 
Branżowa Szkoła I Stopnia

L.P.

Zawód

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Dowolny zawód

10

 
Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia

L.P.

Zawód

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Stolarz

6

2.

Cieśla

6