Dwie szkoły prowadzone przez powiat tatrzański nawiązały współpracę z placówką w Swarzędzu: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu nawiązał współpracę z dwoma placówkami z Zakopanego, z Zespołem Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego oraz Zespołem Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego. Porozumienie podpisano w Jedynce.

– Podpisując tę umowę dajemy naszej młodzieży szansę poznania innego regionu kraju, bardzo pięknego, ale też mającego nieco odmienną kulturę od naszej. Jej cząstkę widzieliśmy zresztą podczas uroczystości i występu zespołu góralskiego, złożonego z uczniów partnerskich szkół – mówił starosta poznański Jan Grabkowski.

– Nawiązujemy taką współpracę, ponieważ chcemy, aby młodzież się integrowała, wymieniała poglądami i była otwarta na różnorodność. By poznawała swoich rówieśników z południa Polski, i to na różnych poziomach. Wychodzę bowiem z założenia, że jedno to jakość nauczania, a drugie to umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi – dodał.

Z podpisania umowy bardzo zadowolony był również obecny w Swarzędzu wicestarosta tatrzański. – Z powiatem poznańskim współpracujemy już od dłuższego czasu. Teraz postanowiliśmy tę współpracę przenieść także na poziom uczącej się w naszych regionach młodzieży. Chcemy dzielić się swoimi wartościami, na które kładziemy duży nacisk. W naszej szkole budowlanej, najstarszej w Polsce, uczymy zawodów ginących, takich jak cieśla czy kowal. Tutaj w Jedynce zobaczyliśmy natomiast szkołę na miarę XXI wieku, z bardzo nowoczesnymi technologiami. Mamy więc czym się wymieniać, bo jak ktoś mądry kiedyś powiedział, sztuką jest być mądrym mądrością innych – stwierdził Władysław Filar.

– Nasze placówki będą się wymieniały na różnych poziomach edukacji. Nasi uczniowie będą jeździć do Zakopanego, by w szkole hotelarsko-turystycznej uczyć się choćby przyrządzania potraw podhalańskich, a w szkole budowlanej zdobywać wiedzę w takich zawodach jak snycerstwo czy stolarka. W zamian młodzież z powiatu tatrzańskiego będzie mogła pracować na naszym najnowocześniejszym sprzęcie. Z tego co wiem, interesuje ich między innymi nauka obsługi drukarek 3D. Każdy więc z tej współpracy coś wyniesie. Takie umowy podpisujemy z myślą o naszych uczniach, a oni, co warte podkreślenia, z tego potrafią korzystać – podsumowała wicedyrektor Jedynki, Anna Cichocka-Majchrzak.

Źródło: Powiat poznański

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18