Stypendia starosty przyznawane są najlepszym absolwentom w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Tatrzańskiego. Są to jednorazowe nagrody o wartości 3 000 zł, 4 000 zł bądź 5 000 zł dla absolwentów szkół kończących się maturą oraz 1 500 zł, 2 000 zł bądź 3 000 zł dla absolwentów szkół branżowych.

Otrzymanie tych stypendiów jest bardzo trudne, ponieważ kryteriów, które należy tutaj spełnić jest bardzo dużo. Do nich zaliczamy między innymi wyniki egzaminu maturalnego, wyniki egzaminu zawodowego, średnią ocen z wszystkich lat nauki, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, praca na rzecz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, przynależność do klubów sportowych, zespołów regionalnych, aktywny udział w życiu klasy i szkoły oraz frekwencja. Bardzo ważnym warunkiem jest podjęcie dalszej nauki.

Materiał filmowy https://www.facebook.com/telewizja.podhale/videos/363867022720366

STYPENDIA III STOPNIA 3000 ZŁ –10 osób
1. Szymon Śpiewak
Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO
W ZAKOPANEM

2.Szymon Gut

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

3. Stanisław Jarząbek

Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
IM. W. MATLAKOWSKIEGO
W ZAKOPANEM

4. Wiktoria Krajewska

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

5. Anna Majerczyk

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

6. Zuzanna Wojtowicz

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

7. Aleksandra Cachro

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

8. Natalia Marduła - Sobala

Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO
W ZAKOPANEM

9. Kacper Kwak

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

10. Katarzyna Maciasz

Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO
W ZAKOPANEM

STYPENDIA II STOPNIA – 4000 ZŁ - 2 osoby

11. Patryk Kopieć

Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO W ZAKOPANEM

12. Zuzanna Złoza

Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO W ZAKOPANEM

STYPENDIA I STOPNIA – 5000 ZŁ - 6 osób

13. Jakub Mirga

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

14. Małgorzata Kowalczyk

Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO
W ZAKOPANEM

15. Barbara Konopka

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM

16. Agnieszka Bachleda- Curuś

Absolwent:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO
W ZAKOPANEM

17. Anna Mąka

Absolwent:
ZESPÓŁ SZKÓŁ
HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH
IM. W. ZAMOYSKIEGO
W ZAKOPANEM

18. Lidia Leja

Absolwent:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. O. BALZERA W ZAKOPANEM


Fotografie: Paweł Murzyn.


 • PMU_2678
 • PMU_2789
 • PMU_2796
 • PMU_2798
 • PMU_2803
 • PMU_2807
 • PMU_2826
 • PMU_2853
 • PMU_2885
 • PMU_2893
 • PMU_2938
 • PMU_2956
 • PMU_3024
 • PMU_3032
 • PMU_3073
 • PMU_3116
 • PMU_3425
 • PMU_3508
 • PMU_3598
 • PMU_3686
 • PMU_3698
 • PMU_3956
 • PMU_4017
 • PMU_4100
 • PMU_4150
 • PMU_4198
 • PMU_4254
 • PMU_4336
 • PMU_4450
 • PMU_4519
 • PMU_4561
 • PMU_4600
 • PMU_4654
 • PMU_4695
 • PMU_4801
 • PMU_5004
 • PMU_5087
 • PMU_5097
 • PMU_5139
 • PMU_5181
 • PMU_5297
 • PMU_5337
 • PMU_5397
 • PMU_5430
 • PMU_5487
 • PMU_5511
 • PMU_5585
 • PMU_5665
 • PMU_5756
 • PMU_5761
 • PMU_5815
 • PMU_5889
 • PMU_5955
 • PMU_6076
 • PMU_6115
 • PMU_6118
 • PMU_6181
 • PMU_6200
 • PMU_6245
 • PMU_6301
 • PMU_6364
 • PMU_6407
 • PMU_6415
 • PMU_6472
 • PMU_6534
 • PMU_6666
 • PMU_6726
 • PMU_6814
 • PMU_6842
 • PMU_7054
 • PMU_7189
 • PMU_7614
 • PMU_7905