Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzane według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/    

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r., rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 13 maja 2024 r. Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-4-24-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2024-r-terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:

  1. Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera (balzer.cal24.pl),
  2. Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego (zsbzakopane.pl),
  3. Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego (zsht.pl). Regulamin rekrutacyjny dostępny jest na stronie: http://zsht.pl/strona/index.php/rekrutacja2024/.

Aktualne oferty rekrutacyjne szkół oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w załącznikach poniżej.

Ponadto na terenie Powiatu Tatrzańskiego funkcjonują inne szkoły publiczne: Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej: Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zamoyskiego, Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

Opracowanie materiałów do pobrania: Zespół Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem, Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem i Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem.

 

Poniżej materiał promocyjny Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem