Zagraniczne praktyki uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Hotelarsko- Turystycznych w Zakopanem

Uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem po raz kolejny, uczestniczyli w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus+.Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie nieustannego dążenia do zwiększania jakości kształcenia zawodowego, poprzez wdrażanie i realizację nowych ciekawych metod i narzędzi dydaktycznych, którymi bez wątpienia są mobilności w ramach kształcenia zawodowego.

W okresie od 22 kwietnia do 10 maja bieżącego roku grupa 16 uczniów szkoły pod opieką dwóch nauczycielek, odbyła praktyki zawodowe w Chorwacji. Praktykę zawodową w Splicie odbyło czternastu uczniów Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki oraz dwóch uczniów szkoły branżowej w zawodach kucharz i cukiernik.

W celu dobrego przygotowania się do wyjazdu na praktyki, uczniowie brali udział w  kursie przygotowawczym z języka angielskiego zawodowego oraz kursie podstawowym języka chorwackiego. Uczestniczyli również w zajęciach przygotowawczych kulturowych i psychologiczno-pedagogicznych.

Praktyki odbyły się w hotelach: Heritage Hotel Santa Lucia, Hotel Ambasador, Hotel Fermai  oraz firmach: SSM Group - Ship Management Ltd., Tehnicar Informatika i DotYourSpot . Udział uczniów w trzytygodniowych stażach zagranicznych w chorwackich hotelach i firmach dał im możliwość poznania organizacji pracy w Chorwacji, utrwalenia posiadanych umiejętności zawodowych oraz rozwinięcia kompetencji językowych.

Praktyki w międzynarodowej grupie stworzyły możliwość poznania etyki i kultury pracy, sposobów zarządzania zespołem oraz praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Czas wolny uczniowie spędzali zwiedzając Split i jego okolice, Makarską, Trogir i Park Narodowy Krka. Aktywnie uczestniczyli również w zorganizowanych przez partnera zajęciach integracyjnych.  Wszystkie te miejsca cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników praktyk, przybliżyły im historię, kulturę, zabytki i formy ochrony przyrody w Chorwacji.

Jednocześnie w dniach 29 kwietnia do 10 maja trzy nauczycielki przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej i turystycznej uczestniczyły w obserwacji pracy hoteli i restauracji chorwackich w Splicie.

Zgodnie z założeniami job-shadowing nauczycielki podwyższały kompetencje zawodowe poprzez obserwowanie pracy hoteli, ze szczególnym uwzględnieniem strefy gastronomicznej. Były to hotele Corner, Globo oraz Fermai. W restauracji Muuma Food panie z gastronomii miały również możliwość pracować przy obróbce wstępnej, sporządzaniu i ekspedycji potraw z ryb i owoców morza.

Wielką atrakcją było też odwiedzenie targu rybnego - chorwackiej ribarnicy.

W ramach obserwacji pracy instytucji zajmujących się organizacją turystyki uczestniczki projektu poznały tajniki pracy biura Gray Lin, oferującego wycieczki morskie oraz inne usługi rekreacyjne. W firmie Ketrin dowiedziały się, jak przebiega proces rekrutacji wykwalifikowanych pracowników na statki dalekomorskie.

Uczestniczki projektu znalazły również  czas na odpoczynek, rozrywkę i zwiedzanie pięknych miejsc. Organizatorzy EU Moblity Croatia zorganizowali wycieczki do Omisa i Makarskiej. Podziwiały również cuda Parku Narodowego Krka.

Zebrane doświadczenia z pobytu w Chorwacji nauczycielki przekażą swoim kolegom, jak i uczniom wykorzystując na lekcjach prezentacje, filmy i materiały zgromadzone w czasie projektu.
Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał certyfikat udziału, odpowiednio w praktykach lub obserwacji pracy oraz dokument Europass Mobilność.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

opr. i zdjęcia ZSHT