Młodzież Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem w dniach 9 – 27 września 2019 r. uczestniczyła w zagranicznych praktykach zawodowych, w ramach projektu pt. „ Zdobądź doświadczenie zawodowe, zyskaj nowe możliwości” (nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-035804) realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcje wzięło udział 20 uczniów, którzy przeszli wcześniejszą rekrutację oraz czterech opiekunów. Udział w projekcie był dla uczniów darmowy.

Partnerzy, pośredniczący w projekcie odpowiedzialni za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno-gastronomicznych to doświadczone instytucje: Berlink ETN GmbH w Berlinie i Sistema Turismo s.r.l. w Rimini.

Pierwsza grupa uczniów w Berlinie odbyła praktykę w zawodzie technik informatyk oraz technik ekonomista, natomiast druga grupa w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych kształciła swoje umiejętności w Rimini.

Czas pobytu w Niemczech i we Włoszech dał młodym ludziom możliwość poznawania ludzi, kultury, tradycji i obyczajów krajów goszczących.

W tym roku po raz pierwszy w ramach projektu pt. „Zdobądź Doświadczenie zawodowe, zyskaj nowe możliwości” (nr POWERVET- 2018-1-PL01-KA102-035804) realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w dniach od 1 do 12 lipca 2019 r. w stażach zagranicznych brali udział nauczyciele Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.

Partnerem, pośredniczącym w projekcie, odpowiedzialnym za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach hotelarsko –gastronomicznych, była doświadczona instytucja: Sistema Turismo s.r.l. w Rimini.

W projekcje wzięło udział pięciu nauczycieli, w tym z branży gastronomicznej 4 osoby i jedna z branży hotelarskiej. Nauczycielka z branży hotelarskiej odbyła praktykę zawodową w hotelu CLUB MEETING w Rimini. Nauczycielki z branży gastronomicznej odbyły praktyki w restauracjach La Cappa i  Vespucci w Rimini.

Zdobyte doświadczenia z pewnością zostaną wykorzystane na zajęciach z młodzieżą, lepiej  przygotowując ich do pracy w zawodzie.

Celem praktyk zawodowych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów było:
•    doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników,
•    zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,
•    zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach,
•    nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole,
•    zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą,
•    podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka obcego (angielskiego, niemieckiego, włoskiego), a w szczególności języka obcego zawodowego,
•    zwiększenie motywacji do dalszej nauki,
•    rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie ich z kulturą i historią krajów goszczących,
•    podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych,
•    nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń oparta na tolerancji i szacunku dla innych narodowości.

Uczestnicy praktyk i staży zagranicznych bardzo pozytywnie oceniają udział w projekcie. Wiedza i umiejętności, jakie zdobyli, z całą pewnością przydadzą się w pracy zawodowej i w życiu.

  • 123
  • 781
  • H096