Szkoła Techniczna im Św. Jana Pawła II w Kakooge w Ugandzie apeluje o pomoc przy realizacji projektu rozbudowy bazy dydaktyczno-produkcyjnej w zakresie produkcji rolno-zwierzęcej. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym problemem z jakim boryka się szkolnictwo w tej części świata jest wyżywienie uczniów. Żywność w Ugandzie jest bardzo droga – dlatego Technikum w Kakooge zakupiło 50 hektarów ziemi. Obecnie wycięto już busz i uprawiana jest ziemia na obszarze ponad 20 hektarów. Zbiory z tego terenu są podstawą wyżywienia uczniów szkoły. Dzieci w Technikum imienia Świętego Jana Pawła II w Kakooge otrzymują trzy posiłki dziennie co jest ewenementem. Zazwyczaj osoby dorosłe i dzieci mogą liczyć na jeden posiłek dziennie.

Gleba w Ugandzie jest mało urodzajna i dla jej efektywnego wykorzystania niezbędny jest zakup m.in. traktora rolniczego z napędem na cztery koła i z pełnym wyposażeniem. Obecnie rolę ciągnika pełnią przy szkole woły, a zakup traktora jest głównym wydatkiem w całym projekcie rozbudowy bazy dydaktyczno-produkcyjnej. Pozwoli on na zwiększenie produkcji rolnej i liczby zwierząt hodowlanych. Trzeba zaznaczyć, że projekt w całości finansowy jest przez Darczyńców, a po jego zakończeniu w okresie do dwóch miesięcy każda osoba otrzyma sprawozdanie oraz dokumentację fotograficzną. Sam zakup traktora to wydatek 25 tysięcy dolarów, a niezbędne wyposażenie maszyny kolejne 10 tysięcy. Łącznie na wszystkie potrzebne działania potrzebne jest 45 tysięcy dolarów i tutaj wszystko zależy od Darczyńców.

Wpłat można dokonywać na konto złotówkowe: Pekao S.A.  nr:

31 1240 4432 1111 0000 4732 4970

Prowincja Świętego Antoniego i Błogosławionego Jakuba Strzemię, 31-539 Kraków, ulica Żółkiewskiego 14 z dopiskiem „Darowizna – szkoła zawodowa w Ugandzie”.

Szkoła zawodowa w Kakooge w Ugandzie działa od pięciu lat, a nauka trwa dwa lata. W szkole pracuje 15 nauczycieli, a uczy się 133 uczniów (67 chłopców i 66 dziewcząt). Sama miejscowość leży w odległości około 100 kilometrów od stolicy Kampali przy drodze do Południowego Sudanu. Mieszkańcy regionu są ubodzy i aby się utrzymać uprawiają małe poletka używając motyk i innych prymitywnych narzędzi. W Ugandzie jest 40 procent katolików, prawie tyle samo protestantów i około 10 procent muzułmanów.  Mimo, że kraj przechodzi głębokie przemiany to wciąż plagą są powszechnie występujące kradzieże i korupcja. Cały kraj zamieszkuje około 40 mln ludzi i należy do najbiedniejszych na świecie.