logo powiatu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Tatrzańskiego,

W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu w sprawie stacjonarnej nauki w zakopiańskich szkołach Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje, że od dnia 1 września 2020 roku edukacje w systemie stacjonarnym planują rozpocząć wszystkie szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego jak również placówki oświatowe w tym:

 

1. prowadzone przez powiat tatrzański:

- Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,
- Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem,
- Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem,

2. prowadzone przez samorząd województwa małopolskiego:

        - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem,
        - Zespół Szkół Specjalnych przy KRDM UJ w Zakopanem;

3. prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

        - Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem;

4. szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i placówki niepubliczne wpisane do rejestru Starosty Tatrzańskiego:

        - Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Zakopanem,
        - Regionalne Liceum Ogólnokształcące i LO dla Dorosłych w Zespole Szkól Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem,
        - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Zakopanem,
        - Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem,
        - Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy PSROUU w Zakopanem,
        - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej;

Od czerwca w reżimie sanitarnym funkcjonują stacjonarnie powiatowe placówki oświatowe:

    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zakopanem,
    - Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku,
    - Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem;

Z uwagi na dynamiczną sytuacje epidemiczną w naszym regionie o ewentualnych zmianach w organizacji edukacji powiatowych szkół ponadpodstawowych i placówek będziemy informować na bieżąco.