Starostwo Powiatowe w Zakopanem przypomina, że od dnia 1 września 2020 roku edukacje w systemie stacjonarnym rozpoczynają wszystkie szkoły ponadpodstawowe działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego jak również placówki oświatowe.

„Zgodnie z instrukcjami Ministra Edukacji Narodowej o konieczności wprowadzenia określonego reżimu sanitarnego w szkołach i placówkach, od 1 września szkoły mają rozpocząć edukację w systemie stacjonarnym – mówi Anna Król - Józaga, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Odnosząc się do szumu medialnego który pojawił się w kontekście różnych systemów edukacji, w tym zdalnej w szkołach na terenie naszego powiatu, chcemy jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię. Na terenie Zakopanego funkcjonuje bardzo dużo szkół, które są prowadzone przez różne organy.  Są to szkoły prywatne prowadzone przez osoby fizyczne i stowarzyszenia, szkoły prowadzone przez samorząd Województwa Małopolskiego, szkoły rządowe prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I na piątkowym spotkaniu z Sanepidem zorganizowanym przez Powiat Tatrzański zebrały się wszystkie szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące na terenie Miasta Zakopane.

Warto jeszcze przypomnieć, że oprócz tego powiat tatrzański prowadzi również trzy placówki oświatowe: Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczna w Zakopanem, Dom Wczasów Dziecięcych w Kościelisku oraz Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportów „Jutrzenka” w Zakopanem. Wszystkie te trzy placówki pełnia swoje funkcje w systemie stacjonarnym już od czerwca, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Wracając do szkół, szkoły powiatowe publiczne rozpoczynają edukację od 1 września i mamy potwierdzenie od wszystkich dyrektorów innych szkół ponadpodstawowych działających na terenie Zakopanego, że również tam edukacja rozpoczyna się w systemie stacjonarnym od dnia 1 września br. Oczywiście będziemy reagować na bieżąco, zgodnie z instrukcjami i rozporządzeniami, wszystkie decyzje podejmują dyrektorzy w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Sanepid. Na chwile obecną nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, żebyśmy podjęli decyzję o zmianie organizacji nauczania ze stacjonarnego na zdalny”.

Dyrektorzy szkół średnich, których organem założycielskim jest Powiat Tatrzańskie potwierdzają te informacje.

Rozpoczynamy nauczanie stacjonarne z dniem 1 września w Liceum Ogólnokształcącym po ponad 5-miesięcznej przerwie – mówi Marek Donatowicz, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem. -   Z informacji od nauczycieli i uczniów wiemy, że wszyscy tęsknią za powrotem do normalnej nauki. Szkoła jest przygotowana, będziemy funkcjonować zgodnie ze wszystkimi wymogami i procedurami sanitarnymi tak, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i kadrze. Dodatkowo, aby rodzice czuli się spokojnie, że ich dzieci w bezpiecznych warunkach będą kontynuować naukę od 1 września. Sytuacja wymogła na nas wprowadzenie nowych środków ostrożności, będzie to między innymi już teraz bardzo uważnie monitorowane wejść do szkoły poprzez działający już system kart dostępowych, który wprowadziliśmy dzięki remontowi w czasie pandemii. Będą dodatkowe wejścia do szkoły, czyli dzieci nie będą wchodzić jednym głównym wejściem, a trzema.  Zmieniamy też procedurę funkcjonowania młodzieży w przestrzeni wspólnej, czyli na przerwach – będą tutaj obowiązywać pewne obostrzenia wszystkie zgodne z przepisami. Swoją decyzją wprowadzam też obowiązkowe maseczki w trakcie przerw. Oczywiście na bieżąco będzie robiona dezynfekcja wszystkich miejsc i obiektów, które uczniowie dotykają. Będziemy starać się działać profilaktycznie poprzez szeroką informację dla uczniów i rodziców co do zachowania bezpieczeństwa w szkole, ale też i poza nią.

Nasza placówka również jest bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia nauki stacjonarnej od 1 września. – mówi Małgorzata Mierczak, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem.

Wprowadziliśmy regulamin w związku ze stanem epidemii. Mamy wzmożone środki ostrożności np.  na bieżąco będziemy prowadzić dezynfekcję obiektów. Rekomendujemy noszenie maseczek na przerwach oraz w sytuacjach, gdzie bezpieczny dystans nie może być zachowany. Rekomendacja dotyczy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Na zajęcia praktyczne zostały wydane dodatkowe regulaminy w kwestii obsługi maszyn, ponieważ jest to sprzęt wspólny, dlatego przed jego użytkowaniem obowiązuje dezynfekcja rak, a po każdym użytkowniku maszyny będą przez obsługę szkoły dokładnie czyszczone środkami dezynfekującymi.

Powtarzając za innymi dyrektorami moja szkoła jest również przygotowana do nauczania stacjonarnego od 1 września zgodnie z wytycznymi, które uzyskaliśmy z początkiem sierpnia od Ministerstwa Edukacji Narodowej – podkreśla Zdzisław Króżel, Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. -Zorganizowaliśmy więc kilka wejść do szkoły, by uczniowie szczególnie rankiem nie gromadzili się w większych skupiskach. Po drugie, w kilku miejscach w szkole rozstawione są płyny do dezynfekcji rąk. W każdej sali będą również płyny do dezynfekcji powierzchni, po każdej lekcji odbywać się będzie wietrzenie pomieszczeń. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi mamy izolatorium w sytuacji, gdyby pojawiło się jakiekolwiek podejrzenie, że mamy osobę chorą na koronawirusa. Podobnie będę rekomendował swoim uczniom by w trakcie przerw zasłaniali usta i nos. Mamy nadzieje, że to zagrożenie nie wystąpi, ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Nasza szkoła jest największą w Zakopanem, dlatego czujemy to obciążenie na swoich barkach. Mamy liczne klasy, to średnio 30 osób w każdej z nich – szczególnie jeśli chodzi o te pierwsze roczniki. Klasy starsze są trochę mniej liczne - jest to około 20 i więcej osób. Cała szkoła to blisko 1000 osób. Jeśli chodzi o kwestie zmianowości, to jej nie wprowadziliśmy, dlatego że ze względu na wielkość naszej szkoły nie jest możliwe, aby uczniowie ze zmian nie mieli ze sobą kontaktu. Wprowadzenie zmianowości polegającej na tym, że uczniowie będą musieli się ze sobą skontaktować w ciągu 2-3 godzin w ciągu dnia po prostu nie ma sensu, a dochodzi do tego kolejna sprawa: uczniowie musieliby zaczynać zajęcia bardzo późno, bo koło godziny 15:00 i kończyć je nawet o 21:00 – a to w ogóle nie wchodzi w grę. Trzeba wziąć pod uwagę specyfikę tej szkoły, że znaczna część naszych uczniów to osoby nie z samego Zakopanego i centrum, tylko są to osoby z całego Podhala, dlatego pojawia się tutaj kolejny problem w postaci dojazdu, szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy zmrok zapada dużo wcześniej. Niejednokrotnie w historii szkoły zajęcia były kończone późno i wiemy, że to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego zrezygnowaliśmy na starcie z dwuzmianowości.

Jasno i wyraźnie chce zaznaczyć, że nie jestem zwolennikiem nauczania zdalnego, które jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale jako element dodatkowy, jako uzupełniający nauczanie stacjonarne. Przede wszystkim należy edukować stacjonarnie, a tu pod uwagę należy wziąć dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze kwestie związane z sama dydaktyką, która jest bardzo istotnym elementem, gdzie dużą rolę odgrywa kontakt ucznia z nauczycielem, ale pod uwagę należy wziąć również kwestie społeczne – ważne jest, żeby uczeń miał kontakt z rówieśnikami, ze szkołą, z nauczycielami, nie wszystko da się załatwić online przez komputer. Nauczanie stacjonarne jest tym podstawowym, które powinniśmy realizować, a ewentualnie w sytuacjach kryzysowych – zdalne może być uzupełnieniem, tym bardziej, że w przypadku naszej szkoły, kiedy mówimy o technikum i szkole branżowej wiele zajęć praktycznych nie da się zrealizować bez bezpośredniego kontaktu z pracownią, z warsztatami i z nauczycielem prowadzącym.

Płk. Andrzej Łęcki, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Zakopanem

Na piątkowym spotkaniu zaktualizowaliśmy informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie naszego powiatu – mówi Andrzej Łęcki, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Zakopanem. -  Poruszyliśmy również kwestię obowiązujących reżimów. Rozdysponujemy środki ochrony w postaci maseczek – w pierwszej transzy otrzymaliśmy ich 26 800. Płyny dezynfekujące, które do nas wpłynęły to 6 500 litrów. Środki te, przy pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych rozdysponujemy do wszystkich szkół z naszego terenu – będą to zarówno szkoły podstawowe jak i te ponadpodstawowe. Środki te otrzymaliśmy z wojewódzkiego magazynu na rzecz wyposażenia szkół. Niebawem również ma do nas dotrzeć druga transza tych środków. Z inicjatywy panów starostów zostanie przekazany telefon komórkowy do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a numer ten będą mieć w posiadaniu tylko dyrektorzy szkół co ma na celu zapewnienie bezpośredniego kontaktu między tymi jednostkami w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niepokojącego zdarzenia na terenie szkoły. Rozwój sytuacji będziemy monitorować na bieżąco, a wracając do samych zakażeń ich liczba na naszym terenie nie jest duża. My jako starostwo jesteśmy do dyspozycji dyrektorów szkół i w pełni służymy nasza pomocą.

Na podsumowanie, ponownie wykaz szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych działających na terenie powiatu tatrzańskiego:

1. prowadzone przez powiat tatrzański:
- Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,
- Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem,
- Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem,
2. prowadzone przez samorząd województwa małopolskiego:
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem,
- Zespół Szkół Specjalnych przy KRDM UJ w Zakopanem;
3. prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem;
4. szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i placówki niepubliczne wpisane do rejestru Starosty Tatrzańskiego:
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Zakopanem,
- Regionalne Liceum Ogólnokształcące i LO dla Dorosłych w Zespole Szkól Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Zakopanem,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy PSROUU w Zakopanem,
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej;

 Od czerwca w reżimie sanitarnym funkcjonują stacjonarnie powiatowe placówki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zakopanem,
- Dom Wczasów Dziecięcych „Pałac Tatrzański” w Kościelisku,
- Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem;

Z uwagi na dynamiczną sytuacje epidemiczną w naszym regionie o ewentualnych zmianach w organizacji edukacji powiatowych szkół ponadpodstawowych i placówek będziemy informować na bieżąco.