logo powiatu

Znamy nazwiska laureatów 13 edycji Stypendium Starosty Tatrzańskiego. To najzdolniejsi absolwenci szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez nasz powiat. Wśród mistrzów na rok szkolny 2019/2020 znaleźli się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem, Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem.

Stypendium Starosty Tatrzańskiego to nagroda finansowa praktykowana w naszym powiecie od 2008 roku na mocy Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego. Trud i zaangażowanie najzdolniejszych absolwentów doceniany jest poprzez jednorazową gratyfikację finansową, stopniowaną w zależności od wyników, w tym roku na poziomie 3 000, 4 000 i 5 000 zł.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa uroczysta gala wręczenia stypendium musiała zostać odwołana. – Obecna sytuacja nie umniejsza naszej radości i dumie z faktu, że wśród lokalnej społeczności mamy tak zdolnych, młodych ludzi – podkreśla Piotr Bąk, Starosta Powiatu Tatrzańskiego. – W imieniu władz samorządowych, chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim absolwentom oraz podziękować za godne reprezentowanie naszego powiatu. Za każdym, indywidualnym sukcesem naszych uczniów stoją ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy są dla nich wychowawcą, wsparciem i ostoją w przygotowaniach do dalszego, dorosłego życia - im również należą się ukłony - dodaje Starosta Tatrzański.

Przypomnijmy, że uczniowie-absolwenci, aby móc otrzymać stypendium muszą spełnić szereg kryteriów, wśród których najważniejszym jest kontynuacja nauki. Oceny kandydatów dokonuje pięcioosobowa komisja, która pod uwagę bierze wyniki szkolne, czyli egzamin maturalny, egzaminy zawodowe oraz średnią ocen ze wszystkich lat nauki. Przyszły stypendysta powinien aktywnie angażować się w życie klasy i szkoły jak również godnie reprezentować ją na zewnątrz, podczas zawodów sportowych, konkursów i olimpiad. Warunkiem, który odgrywa bardzo ważną rolę w ogólnej ocenie absolwentów jest praca na rzecz organizacji pożytku publicznego i wolontariat – sprzyja to propagowaniu prospołecznych i obywatelskich postaw wśród młodzieży. Dodatkowym atutem jest przynależność do klubów sportowych, zespołów regionalnych oraz frekwencja. Wszystkie powyższe kryteria są odpowiednio punktowane.

 

- Mnogość wymagań stawianych uczniom nie zniechęca, wręcz przeciwnie sprzyja rozwojowi, poszerzaniu wiedzy i zdrowej rywalizacji – świadczy o tym fakt, że przez ostatnie 13 lata programem stypendialnym objęliśmy 281 uczniów – dodaje Piotr Bąk, Starosta Tatrzański. Łączna wartość wszystkich nagród, od początku istnienia tej inicjatywy przekroczyła właśnie pół miliona złotych. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej drodze.

 

Lista laureatów stypendium Starosty Tatrzańskiego

Stypendium I stopnia w wysokości 5.000 zł otrzymały:

 1. Marianna Czuj – Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem
 2. Zuzanna Sobczyk - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem

 

Stypendium II stopnia w wysokości 4.000 zł otrzymali:

 1. Jakub Młynarczyk - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem
 2. Radosław Teter - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem
 3. Dawid Stós - Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem
 4. Mariya Kozachenko - Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem
 5. Kamila Dzhafarow - Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem
 6. Kacper Dominik - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem

 

Stypendium III stopnia w wysokości 3.000 zł otrzymali:

 1. Paweł Galica - Zespół Szkół Budowlanych im. W. Matlakowskiego w Zakopanem
 2. Małgorzata Stępień Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem
 3. Michał Rafacz - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem
 4. Izabela Sądelska - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem
 5. Zuzanna Dudek– Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem
 6. Marzena Garczek - Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. W. Zamoyskiego w Zakopanem
 7. Andrzej Zięder – Liceum Ogólnokształcące im. O. Balzera w Zakopanem

 

 

 • Dudek_Zuzanna
 • Dzhafarov_Kamila
 • Kozachenko_Mariya
 • Stpie_Magorzata
 • Sts_Dawid
 • Zider_Andrzej
 • izabela_sadelska
 • jakub_mlynarczyk
 • kacper_dominik
 • marianna_czuj
 • marzena_garczek
 • michal_rafacz
 • pawel_galica
 • radoslaw_teter
 • zuzanna_sobczyk