W piątek 7 maja Zarząd Województwa Małopolskiego oficjalnie przekazał promesy edukacyjne dedykowane szkołom z powiatu tatrzańskiego. Środki o łącznej wartości na ponad 400 tys. zł trafiły na Podhale w ramach Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i zostaną wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania czy dostępu do internetu. Jak informują władze samorządowe województwa akcja skierowana jest do szkół gminnych i powiatowych z całej Małopolski.

Obecna sytuacja połączona z wielomiesięczną walką z pandemią koronawirusa dotknęła wiele grup społecznych i zawodowych. Podhale to jeden z tych regionów, które dobitnie zdają sobie sprawę z tej bolączki. Wirus SARS-CoV-2 nie pominął nawet systemu edukacji i małopolskich szkół, które z dnia na dzień musiały się przeorganizować i zmienić tryb nauczania ze stacjonarnego na naukę zdalną. Mimo upływu czasu i wdrożenia w temat, nadal jest to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne zarówno dla uczniów jak i samych nauczycieli. Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się dobrem mieszkańców regionu, w szczególności młodego pokolenia postanowił realnie wesprzeć wszystkie szkoły z terenu województwa. W tym celu, w ramach tarczy antykryzysowej przygotował dedykowany pakiet edukacyjny na łączną kwotę 16 mln zł.– Zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne to duży kłopot dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących oraz jednostek samorządu terytorialnego – mówiła Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.  - Przygotowany przez nas specjalny pakiet edukacyjny jest jedynym takim rozwiązaniem w skali całego kraju, a przede wszystkim realizowany jest na poziomie całego regionu. Środki z przekazanego wsparcia mogą być przeznaczone na dofinansowanie infrastruktury cyfrowej, zakup sprzętu i niezbędnych gadżetów, oprogramowania czy dostępu do internetu. Do tej pory, do szkół zawodowych trafiło już 4 mln zł – w tej kwocie aż 90 zespołów szkół kształcenia zawodowego otrzymało środki na zakup niezbędnego sprzętu. Kolejne pieniądze – 12 mln, zastały przekazane do 1000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych - kształcenia ogólnego. Znamiennym jest fakt, że ten rodzaj wsparcia trafia zarówno do szkół publicznych jak i placówek prywatnych.

- Cieszę się bardzo, że dzisiaj wspólnie z panem radnym Janem Piczurą mogę przekazać promesy edukacyjne przeznaczone dla szkół z powiatu tatrzańskiego. To ponad 400 tys. zł wsparcia, które w dobie pandemii koronawirusa jest szalenie istotne – mówiła Marta Malec-Lech. – Warto dodać, że promesy edukacyjne w 100% składają się z wojewódzkiego dofinansowania, samorządy na realizację tego zadania nie przeznaczają żadnych środków własnych. Radny wojewódzki Jan Piczura podkreślał, że 400 tys. zł to duże wsparcie dla podhalańskich szkół i całego systemu edukacji w regionie. - Samorządy powiatowe i gminne zasłużyły na to aby je wspierać, w szczególności jeśli chodzi o oświatę i młode pokolenie. Wiemy jak bardzo dzieci cierpiały i nadal cierpią z powodu braku dostępu do normalnej szkoły, do której przywykły i kontaktu z rówieśnikami. Jedno jest pewne, Województwo Małopolskie ma sprawny Zarząd, który nie chowa głowy w piasek i rozpatruje każdy, nawet najmniejszy wniosek i każdą prośbę o pomoc, która do niego wpływa. Z kolei Marta Malec- Lech przypomniała, że pandemia kiedyś się skończy, że wróci nasza codzienność, dzieci wrócą do szkolnych ławek, a samorząd i organy prowadzące będą musiały zmierzyć się z kolejną bolączką jaką jest pomoc uczniom w powrocie do tej normalności. – Spodziewamy się że wsparcie psychologiczne, aktywizacja fizyczna, walka z nadwagą i wadami wzroku czy postawy będą na porządku dziennym w wielu szkołach i domach. Już teraz mogę zadeklarować, że jako Zarząd Województwa Małopolskiego poczyniliśmy prace w tym zakresie. Dostaliśmy zielone światło od Ministra Edukacji na to by w okresie post pandemicznym realizować takie dedykowane programy dla dzieci i młodzieży. Obecnie staramy się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na ten cel, dlatego uspokajam, że samorząd wojewódzki nie zostawi nikogo bez pomocy.


 • jasny1
 • jasny10
 • jasny11
 • jasny12
 • jasny13
 • jasny14
 • jasny15
 • jasny2
 • jasny4
 • jasny5
 • jasny6
 • jasny7
 • jasny8
 • jasny9