Powiat Tatrzański pozyskał dofinansowanie dla szkół ponadpodstawowych, ze środków publicznych, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica 2021”.

Łączna kwota dofinansowania to 52 500,00 zł, w tym 10 500,00 zł (jako 20% wkład własny) oraz 42 000,00 zł (jako 80% dofinansowania).