W dniach 15-18 czerwca 2023 r. delegacja uczniów z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem wraz z opiekunem Agnieszką Górniak uczestniczyła w Międzypowiatowym Turnieju Chłopców i Dziewcząt Siatkówki Plażowej w Łowiczu. Zostali oni wyłonieni na etapie powiatowym. Uczniowie rywalizowali drużynowo z uczniami partnerskich powiatów: kartuskiego, łowickiego, świdnickiego i hrubieszowskiego. Drużyna dziewcząt z naszego powiatu zdobyła III miejsce, natomiast drużyna chłopców zdobyła V miejsce. Turniej odbył się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Konkurs odbył się w ramach współpracy partnerskiej. Gospodarzem konkursu był Powiat Łowicki.

W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Szwecji, które zorganizowane zostały w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000055623.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dotacji 46 516 Euro, okres obowiązywania: 15 miesięcy w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Uroczystość podsumowania mobilności zaszczycili swą obecnością goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego - wicestarosta pan Władysław Filar, skarbnik Powiatu Tatrzańskiego pani Zofia Garbulińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego pani Anna Rogozińska, pani Ewa Styrczula, która rozlicza projekty, pani Małgorzata Mierczak - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych oraz lokalni przedsiębiorcy (Rezydencja Gubałówka – pan Sylwester Wolski, Hotel Belvedere - pan Wojciech Pochrzęst) dyrekcja ZSHT oraz oczywiście uczniowie, uczestnicy projektu, ich rodzice i nauczyciele.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. delegacja uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem wraz z opiekunem Katarzyną Wieteską uczestniczyła w XI Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym w Łowiczu.

W dniach 24-28 kwietnia 2023r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, którego organem prowadzącym jest Powiat Tatrzański wzięli udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich. Kadeci uczyli się pracy na kompasie i mapie, odbyli marsz na azymut. Zapoznali się z indywidualnym wyposażeniem żołnierza oraz zachowaniem na polu walki. Poznali techniki wspinaczkowe oraz zasady udzielania pomocy i poruszania się na polu walki. Zapoznali się z postawami strzeleckimi, szykami piechoty, sygnałami dowodzenia. Brali udział w zajęciach z prowadzenia walki w budynkach. Ostatniego wieczoru odbyło się pożegnalne ognisko.

Źródło: ZSHT w Zakopanem.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzane według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w formie elektronicznej na stronie internetowej:  https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r., rejestracja (logowanie) kandydatów  rozpocznie się 15 maja 2023 r. Wszystkie informacje, znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-23-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024/ 

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Tatrzański:

  1. Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera ( www.balzer.cal24.pl ),
  2. Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego ( www.zsbzakopane.pl ),    
  3. Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego ( www.zsht.pl ).

Aktualne oferty rekrutacyjne szkół oraz terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w załącznikach poniżej.

Ponadto na terenie Powiatu Tatrzańskiego funkcjonują inne szkoły publiczne: Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej: Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Regionalne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zamoyskiego, Branżowa Szkoła  I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

  • Niedziela_z_WOT

14 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste podsumowanie siódmej edycji Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych pod patronatem Powiatu Tatrzańskiego. W konkursie wzięło udział 98 uczniów szkół średnich Powiatów Tatrzańskiego i Nowotarskiego.

Organizatorem VII Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych było Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, a koordynatorem z ramienia Liceum Ogólnokształcącego była Bożena Piwowarczyk przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zakopanem.

Uczniowie rywalizowali w ośmiu kategoriach. Tytuł laureata Konkursu otrzymało 20 uczestników.

Miło nam poinformować, że na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Tatrzańskim szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. Pakiet szkoleniowy OPW, natomiast uczniowie klasy pierwszej Technikum Nr 2 realizujący program szkolenia OPW, objęci zostali dofinansowaniem na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. Pakiet ubiorczy ucznia OPW.

Przyznana dotacja: 88.560 zł, co stanowi 80 % kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania
Wkład własny: 22.140 zł, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania
                                       Całkowita wartość zadania: 110.700 zł

O niespodziewanych atrakcjach w podróży pisali uczniowie czterech szkół ponadpodstawowych podczas 22. Powiatowego Konkursu Ortograficznego, który odbył się 14 grudnia br. w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem.

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbyła się gala wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.