Z okazji 150 rocznicy urodzin Generała Józefa Hallera w dniu 30 października br. młodzież ze szkół Powiatu Tatrzańskiego uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do miejsc związanych z Generałem. Organizatorami wyjazdu byli Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem i Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Młodzież miała możliwość zwiedzania dworku i jego okolic w Jurczycach - miejsca narodzin Hallera. Przed wjazdem do dworku młodzież złożyła wiązankę i zapaliła znicze pod pomnikiem Generała. Kolejnym punktem była izba pamięci rodu Hallerów i Hallerczyków, dawna szkoła ufundowana przez Annę i Ewę Hallerówny siostry generała. Ekspozycja zawierała pamiątki związane z życiem i działalnością najsławniejszych członków rodu i żołnierzy Błękitnej Armii.

W dniu 10 października 2023 r. w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Zakopanem, odbył się I etap konkursu historycznego „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” o tegorocznym temacie „160 rocznica Powstania Styczniowego”

Ze szkół ponadpodstawowych z Powiatu Tatrzańskiego, wzięły udział w konkursie 4 drużyny (dwie z Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, jedna z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego  w Zakopanem oraz jedna z Liceum Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem).

Dwie szkoły prowadzone przez powiat tatrzański nawiązały współpracę z placówką w Swarzędzu: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu nawiązał współpracę z dwoma placówkami z Zakopanego, z Zespołem Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego oraz Zespołem Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego. Porozumienie podpisano w Jedynce.

– Podpisując tę umowę dajemy naszej młodzieży szansę poznania innego regionu kraju, bardzo pięknego, ale też mającego nieco odmienną kulturę od naszej. Jej cząstkę widzieliśmy zresztą podczas uroczystości i występu zespołu góralskiego, złożonego z uczniów partnerskich szkół – mówił starosta poznański Jan Grabkowski.

W dniu 30 sierpnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Zakopanem złożyli ślubowanie oraz otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Joanna Chmielowska, Dorota Nocoń i Joanna Złotkowska - nauczyciele Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem oraz Ewa Janczy, Wojciech Łacek i Andrzej Pradziad – nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem. Podczas spotkania podziękowano i wręczono nagrody nauczycielkom: Pani Bożenie Berbece z Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem oraz Pani Wioletcie Szymańskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem.


Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera

L.P.

Profil kształcenia

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Matematyczno - angielski

1

2.

Biologiczno – chemiczny

1

3.

Humanistyczny

1

4.

Językowy

5

 
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego
Technikum nr 2

L.P.

Zawód

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Technik hotelarstwa

3

2.

Technik organizacji turystyki

1

3.

Technik żywienia i usług gastronomicznych (mundurowa)

6

 
Branżowa Szkoła I Stopnia

L.P.

Zawód

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Dowolny zawód

10

 
Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia

L.P.

Zawód

Liczba wolnych miejsc
w oddziale

1.

Stolarz

6

2.

Cieśla

6

W dniach 19-24 czerwca 2023 r. utalentowani uczniowie z trzech szkół Powiatu Tatrzańskiego wraz z opiekunem Dorotą Nocoń wzięli udział w „Obozie Zdolnych” w Jastrzębiej Górze.

Program obozu wypełniony był licznymi zajęciami m.in. matematyczno - fizycznymi, plastycznymi, społecznymi i przyrodniczymi.

Odbyły się również spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a także wykład prof. dr hab. n. med. Michała Woźniaka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach pobytu uczniowie zwiedzili Gdańsk i Hel. Nie zabrakło też czasu na integrację uczniów, gry sportowe i odpoczynek na plaży.

Obóz Zdolnych to działanie realizowane w ramach wieloletniej współpracy z Powiatem Kartuskim. Koordynatorem tegorocznej edycji było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” z Kartuz.

 

 
Zdjęcia: Dorota Nocoń

W dniach 15-18 czerwca 2023 r. delegacja uczniów z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem wraz z opiekunem Agnieszką Górniak uczestniczyła w Międzypowiatowym Turnieju Chłopców i Dziewcząt Siatkówki Plażowej w Łowiczu. Zostali oni wyłonieni na etapie powiatowym. Uczniowie rywalizowali drużynowo z uczniami partnerskich powiatów: kartuskiego, łowickiego, świdnickiego i hrubieszowskiego. Drużyna dziewcząt z naszego powiatu zdobyła III miejsce, natomiast drużyna chłopców zdobyła V miejsce. Turniej odbył się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Konkurs odbył się w ramach współpracy partnerskiej. Gospodarzem konkursu był Powiat Łowicki.

W dniu 12 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Szwecji, które zorganizowane zostały w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000055623.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dotacji 46 516 Euro, okres obowiązywania: 15 miesięcy w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Uroczystość podsumowania mobilności zaszczycili swą obecnością goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego - wicestarosta pan Władysław Filar, skarbnik Powiatu Tatrzańskiego pani Zofia Garbulińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego pani Anna Rogozińska, pani Ewa Styrczula, która rozlicza projekty, pani Małgorzata Mierczak - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych oraz lokalni przedsiębiorcy (Rezydencja Gubałówka – pan Sylwester Wolski, Hotel Belvedere - pan Wojciech Pochrzęst) dyrekcja ZSHT oraz oczywiście uczniowie, uczestnicy projektu, ich rodzice i nauczyciele.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. delegacja uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera w Zakopanem wraz z opiekunem Katarzyną Wieteską uczestniczyła w XI Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym w Łowiczu.

W dniach 24-28 kwietnia 2023r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, którego organem prowadzącym jest Powiat Tatrzański wzięli udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich. Kadeci uczyli się pracy na kompasie i mapie, odbyli marsz na azymut. Zapoznali się z indywidualnym wyposażeniem żołnierza oraz zachowaniem na polu walki. Poznali techniki wspinaczkowe oraz zasady udzielania pomocy i poruszania się na polu walki. Zapoznali się z postawami strzeleckimi, szykami piechoty, sygnałami dowodzenia. Brali udział w zajęciach z prowadzenia walki w budynkach. Ostatniego wieczoru odbyło się pożegnalne ognisko.

Źródło: ZSHT w Zakopanem.