W dniu 8 grudnia 2021 r. z inicjatywy Starosty Tatrzańskiego oraz Burmistrza Miasta Zakopane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem zorganizowane zostało spotkanie, poświęcone zasadom realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gośćmi spotkania byli: Pani Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity - Pełnomocnik do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Pan Grzegorz Kwiatkowski – Dyrektor do spraw rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po prezentacji związanej z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Funduszu na obszarze powiatu tatrzańskiego. W spotkaniu udział wzięło 21 osób, w tym Pan Starosta Tatrzański Piotr Bąk wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz włodarze i reprezentanci wszystkich gmin powiatu tatrzańskiego.